De knikkers

Zonder er omheen te draaien: uiteindelijk gaat het ook om geld. Een passend inkomen voor u. Wie gaat dat betalen nu u ziek bent? U wilt verder en het liefst met een eigen plek in het arbeidsproces. Misschien kunt u terug naar uw eigen functie bij uw werkgever of misschien wordt het een andere baan in het bedrijf waar u nu werkzaam bent. Het kan ook een nieuwe (deeltijd) baan worden bij een andere werkgever. Kortom: de toekomst is onzeker en u wilt weten waar u financieel aan toe bent. Misschien kunt u wel helemaal niet meer werken. En ook dan wilt u niet financieel gestraft worden omdat u ziek bent geworden.

RECHT OP LOON BIJ ZIEKTE GEDURENDE 104 WEKEN

De kern van alle arbeidsovereenkomsten is dat er loon wordt betaald voor een arbeidsinspanning, met als basisprincipe ‘geen arbeid – geen loon’. Hierop is één uitzondering: als u vanwege ‘ziekte of gebrek’ uw arbeid niet meer of gedeeltelijk niet meer kunt doen. Ook dan moet er loon worden betaald door de werkgever. Dit recht duurt voor maximaal 104 weken (soms nog maximaal 52 weken langer) en er geldt ontslagbescherming. U kunt tijdens deze periode niet ontslagen worden. Heeft u een tijdelijk contract en eindigt uw contract tijdens ziekte, ook dan heeft u gedurende 104 weken ziekte recht op betaling. Alleen is het na einde van het contract geen loon meer maar een Ziektewet uitkering.

RECHT OP WIA-UITKERING NA 104 WEKEN?

Als u na 104 weken nog steeds vanwege ziekte niet kunt werken, kunt u recht hebben op een WIA-uitkering. Het kan zo zijn, dat u nog steeds (deels) werkt en dat ook wilt blijven doen. Juist daarvoor is dit financiële vangnet! Want u wilt immers niet dat uw inkomenssituatie mee daalt met uw arbeidsvermogen?

Grofweg zijn er 5 verschillende scenario’s of arbeidsongeschiktheidspercentages met een variatie aan uitkeringen.
0 % arbeidsongeschikt – U bent arbeidsgeschikt en kunt werken. Afhankelijk van het arbeidsverleden heeft u mogelijk wel recht op een WW uitkering.
<35 % arbeidsongeschikt – Met uw beperkingen en klachten kunt u meer dan 65% van het oude loon verdienen. U heeft geen recht op een WGA uitkering. Afhankelijk van uw arbeidsverleden vaak wel recht op een WW-uitkering.
35 – 80 % arbeidsongeschikt – WGA 3580 – U heeft beperkingen waardoor er loonverlies is. U heeft recht op een 3580 uitkering ter hoogte van 70% van het loon (max dagloon) dat u verdiende voor de ziekmelding. De 1e 2 maanden is de uitkering 75%. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden.
80 – 100 % arbeidsongeschikt – 80-100 WGA Uw beperkingen zijn zodanig dat u op dit moment niet kunt werken, maar uw werkvermogen kan nog verbeteren. Daarom heeft u recht op een WGA uitkering. 70% van het loon (max dagloon) dat u voor de ziekmelding verdiende. De 1e 2 maanden is de uitkering 75%. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden.
80 – 100 % arbeidsongeschikt – duurzaam arbeidsongeschikt IVA – Uw beperkingen zijn zodanig dat u niet meer (volledig) kunt werken EN er is geen kans dat uw werkvermogen zal kunnen toenemen. Daarom heeft u recht op een IVA-uitkering tot aan uw AOW ter hoogte van 75% (max dagloon) van het loon dat u verdiende voor de ziekmelding.

In alle gevallen geldt dat u het loon dat u ontvangt voor uw werk moet doorgeven aan het UWV en dat uw WIA uitkering daarmee wordt verlaagd. Werken loont, dus een deel van het loon mag u wel houden. Het recht op de uitkering blijft bestaan. Als het slechter gaat met u dan valt u automatisch terug in het WIA vangnet.

WIA UITKERING

De duur van de WIA uitkering varieert en is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid, afhankelijk van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient en dan ook nog afhankelijk van uw arbeidsverleden. Dus hoelang u gewerkt heeft voordat u ziek werd. We kennen de loongerelateerde uitkering, de vervolguitkering, de aanvullingsuitkering en de IVA uitkering.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Mogelijk heeft uw werkgever, of u zelf, ook aanvullende verzekeringen waaruit u nu of in de toekomst een aanvullende uitkering kunt krijgen. Dit kan zijn een WIA-hiaat of -gat verzekering, al dan niet de uitgebreide variant daarvan. Maar was uw inkomen hoger dan het max. dagloon dan is er wellicht een WIA excedent verzekering. Er kan ook een WIA plus verzekering zijn of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Veel bedrijfspensioenfondsen kennen premie vrijstelling bij toekenning van een WIA.