Kennismakingsgesprek

Bent u geïnteresseerd in een gratis telefonisch kennismakingsgesprek van een half uur, vul dan onderstaand formulier in. Op het moment dat wij het ingevulde formulier ontvangen hebben nemen wij contact met u op tot het maken van een afspraak.

Contactformulier

    Door het aanvinken verklaar ik kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en het privacy statement en ik verklaar akkoord te gaan met de volledige inhoud hiervan.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Download hier onze algemene voorwaarden en het privacy statement.

Het kan voorkomen dat u begeleiding vraagt bij het gehele traject dat voor de wet Poortwachter doorlopen moet worden. Dat wil zeggen begeleiding en extra overleg voor periodieke evaluaties, voortgangsgesprekken en een eventuele bezwaarprocedure. Vaak zien wij dat begeleiding van een deel van de procedure al voldoende ondersteuning biedt. Dit is ook afhankelijk van op welk punt u zich bevindt in het Poortwachter traject. De totale tijdsbesteding voor UwVerzuimregisseur wordt samen met u in het kennismakingsgesprek vastgesteld.

Wij verzoeken u verder geen (medische) informatie iod aan ons te sturen. Wij zijn niet bevoegd deze in te zien. Dat is ook niet nodig. Wij richten ons op het proces omtrent uw ziekteverzuim zoals dat is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Uw medische gegevens zijn uitsluitend ter inzage voor u, uw behandelend specialist en de bedrijfsarts. De Wet Privacy heeft bepaalt dat dit zogeheten bijzondere persoonsgegevens zijn.