Onze brochure

Op deze pagina vindt u onze brochure.UwVerzuimregisseur begeleidt mensen met een chronisch progressieve aandoening bij het afscheid nemen van het arbeidzame leven. Meestal middels het aanvragen van een vervroegde IVA uitkering als het werken door de steeds toenemende klachten onmogelijk is geworden.

Na het beëindigen van de arbeidsrelatie komt de nadruk te liggen op het herformuleren van de rol in familie en gezin, lifestyle en gezondheid.


Onze opdrachtgevers

triangle-down