U bent in een UWV of Poortwachter traject beland en u ziet door de UWV-bomen het bos niet meer? Wij van UwVerzuimregisseur kunnen u helpen. UWV procedures gaan zelden alleen maar over het proces. Vaak maken ze een scala van emoties los die te maken hebben met de ‘echte dingen’ van het leven. Daardoor worden zaken complex en onoverzichtelijk. Wij begrijpen waarmee u worstelt en helpen u graag verder wanneer het u duizelt.

We brengen complexiteit terug naar eenvoud

Wij geven duidelijkheid in uw specifieke situatie. Door duidelijkheid over wat van u verwacht wordt én wat u mag verwachten van de andere betrokkenen, krijgt u de regie over dit proces. Wij helpen u daar graag bij.

HET SPEL

Als zieke werknemer komt u in een situatie terecht die veel onduidelijkheden en onzekerheden met zich meebrengt. U heeft allerlei plichten (en gelukkig ook rechten) waar u nooit eerder mee te maken heeft gehad. En feitelijk is dat voor u allemaal bij-zaak, want u bent ziek en wordt wellicht niet meer beter. Dat zijn de zaken waarmee u zich in de eerste plaats wilt bezig houden.

Meer lezen

DE SPELERS

Met wie krijgt u te maken? Wat zijn ieders belangen? Het reïntegratie-traject kent vele kleine stapjes die voor iedere zieke werknemer anders zijn. Ook de belangen van de betrokkenen kunnen afwisselend gelijk en tegengesteld zijn. Het aantal betrokkenen varieert van twee (werkgever en werknemer) tot soms wel het veelvoud daarvan. Het is van groot belang dat u weet met wie u aan tafel zit, wat het belang van de ander is en in welk deelstapje van het proces u zich bevindt.

Meer lezen

DE REGELS

De wettelijke regels zijn simpel, die staan immers in de wet. Toch is het voor iedere werknemer anders omdat in cao’s of bedrijfsregelingen ook regels staan waar men zich aan moet houden. Belangrijk ook is om te weten hoe het UWV de regels interpreteert. Het UWV beoordeelt achteraf (!) of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben gedaan om te zorgen dat u weer aan het werk komt/blijft en of die inspanningen op tijd zijn gedaan.

Meer lezen

DE KNIKKERS

Uiteindelijk gaat het ook om geld. Waar heeft u recht op? En… wie betaalt die rekening? De gevolgen van arbeidsongeschiktheid op uw inkomenspositie zijn groot en de regelgeving complex. Na 104 weken zijn verschillende eindsituaties mogelijk met verschillende mate van zekerheid op een (stabiel) inkomen in de toekomst.

Meer lezen

Hoe wij dit doen?

We luisteren. Iedere situatie is immers anders. Samen met u bepalen we waar u behoefte aan heeft en informeren wij u over wat u verder kan helpen. Niet iedereen heeft evenveel ondersteuning nodig. Op cruciale punten in het proces is tijdelijk meer ondersteuning nodig dan op andere momenten. Wij helpen u in ieder geval die ‘kruispunten’ in het traject te onderkennen en tijdig bij te sturen.

1. Telefonische intake

In een eerste telefoongesprek weten we vaak al waar de kern van het probleem zit. In veel gevallen kunnen wij u dan ook direct helpen met een duidelijk advies.

2. Persoonlijk kennis­makings­­gesprek

Vindt u het lastig om telefonische alles uit te leggen dan kunnen we ook een persoonlijk gesprek inplannen. Dat kan op ons kantoor, bij u thuis of op een neutrale plek elders.

3. Dossieranalyse en -advies

Wij bestuderen uw dossier aan de hand van de documenten en adviseren schriftelijk op basis daarvan.

4. Adviesgesprek

Wij geven u telefonisch of persoonlijk na de dossieranalyse een uitgebreid advies wat de beste aanpak is om uw traject te doorlopen.

5. Gesprek voorbereiden

Heeft u een gesprek met een deskundige (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, verzekeringsarts etc). Wij bespreken met u het gesprek voor: wat zijn de belangen van uw gesprekspartners en wat is uw belang?

6. Invullen formulieren

Formulieren die u digitaal moet invullen zijn soms erg verwarrend, een verkeerd antwoord kan grote gevolgen hebben.

7. Gespreksdeelname

Wij vergezellen u en treden op als persoonlijk adviseur. Want twee horen meer dan één. Bovendien gaat het over u en uw toekomst, waardoor nuances u kunnen ontgaan.

Wij begeleiden u gedurende het hele verzuimtraject en/of zolang u daar behoefte aan heeft.

Even voorstellen

UwVerzuimregisseur is een netwerkorganisatie waarin we nauw samenwerken met onze partners dpo2 en Cofect. Wij helpen chronisch zieke werknemers om regie te krijgen en te houden in de nieuw ontstane situatie.

Theo van Neerven

Managing partner dpo2
‘Uit eigen ervaring weet ik dat je hopeloos kunt verdwalen in het woud van regelgeving als je ziek wordt en in aanraking komt met alle UWV procedures.’ Theo is in de eerste plaats ondernemer en daarnaast ook nog parkinsonpatient.

Inge van de Waarsenburg

Register Casemanager
‘Samen de regie nemen, waardoor er helderheid en duidelijkheid komt rondom je financiële situatie in een toch al onzekere tijd. Het is mijn passie om als casemanager echt een verschil te maken!’

Ireen Prinsen

Senior Regisseur Verzuim
‘In mijn werk als casemanager zie ik werkgevers en werknemers hopeloos verdwalen in de wettelijke regels als een werknemer ziek wordt. Het geeft me voldoening als ik iemand kan helpen om (weer) vertrouwen in de toekomst te krijgen.’

Partners

UwVerzuimregisseur richt zich op het proces dat stap voor stap doorlopen moet worden volgens de geldende wet en regelgeving. Onze medewerker zijn register case managers. Ze kennen de procedures en weten de weg.

dpo2
www.dpo2.nl
UwVerzuimregisseur is een initiatief van dpo2. Wij helpen chronisch zieke werknemers om regie te krijgen en te houden in de nieuw ontstane situatie. Dpo2 ontzorgt, als specialist en partner, ondernemingen met een totaalconcept op het terrein van personeel en organisatie, waaronder verzuim en arbo.

Centrum Chronisch Ziek en Werk
www.centrumchronischziekenwerk.nl
Bij het nemen van de regie over deze processen komen allerlei emoties en vragen naar boven. Wat kan ik nog wel? Waar ben ik nog meer goed in? Maar ook: wat kan ik echt niet meer? Dit is een erg confronterend proces. Wij kunnen u koppelen aan een ervaringsdeskundige coach van Centrum Chronisch Ziek en Werk om samen te kijken naar uw toekomstperspectief.

Cofect
www.cofect.nl
Cofect biedt individuele loopbaanbegeleiding op het gebied van arbeidsmobiliteit en talentontwikkeling maar ook bij re-integratie trajecten. Stap voor stap leiden ze je over de lastige weg die je moet bewandelen en helpen ze je om je kwetsbare kant om te buigen naar een bron van kracht en energie om zo te komen tot duurzame inzetbaarheid.

Wat zeggen klanten

‘Het is zo fijn om te ervaren dat je er niet alleen voor staat. Dat je niet de enige bent die in zo'n traject zit.’