Chronisch progressief ziek & werk

Het spel, de spelers, de regels en de knikkers bij ziekte en uitkering

Wij helpen chronisch progressief zieke werknemers en hun werkgevers om samen met elkaar grip te krijgen op alles wat op hen afkomt bij langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Duidelijkheid over wat van u wordt verwacht en wat ú mag verwachten van alle andere betrokkenen, stelt u in staat de regie weer in eigen hand te nemen.De Weg in het doolhof

Onze Verzuimregisseurs kennen de procedures en weten de weg in dit doolhof. Zij leggen de regels aan u uit, vertellen u wie u zoal tegenkomt in het traject, wat ieders belangen zijn en wat de mogelijke financiële uitkomsten voor u kunnen zijn. We leggen uit wie de spelers zijn in het proces, wat hun doelen zijn en waarom ze de dingen doen zoals ze die doen.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vervroegde WIA (IVA) aanvraag bij het UWV. Wij zijn hierin gespecialiseerd en helpen u graag verder, ook als u als u blijft werken.


Voor de werknemer

Met UwVerzuimregisseur staat u er niet alleen voor. Wij staan klaar als uw vertrouwenspersoon, financieel- en juridisch adviseur en lotgenoten coach. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd. Aan u de keuze!

Lotgenoten ondersteuning

Omgaan met de blijvende gevolgen die ziekte of behandeling hebben achtergelaten is niet vanzelfsprekend. We ondersteunen u met het onder woorden brengen van de blijvende gevolgen hiervan. Zowel voor, tijdens als na de WIA-aanvraagprocedure bij het UWV. Ons uitgangspunt is altijd om u te helpen om de regie over uw leven, werk en gezondheid in handen te nemen.

Wij begeleiden u bij het hervinden van een nieuwe dagindeling vol betekenisvolle activiteiten die energie geven en die passen bij de steeds weer veranderende situatie. U wordt ondersteund door een lotgenoot die bij voorkeur dezelfde aandoening heeft als u of hier persoonlijke ervaring mee heeft.

WIA-aanvraag begeleiding

Gedurende de gehele WIA-aanvraag zijn wij uw vertrouwenspersoon en sparringpartner. We trekken samen op gedurende het gehele UWV-proces, ondersteunen u bij de aanvraagprocedure, bereiden u voor op alle afspreken en gaan schouder-aan-schouder met u mee naar de afspraken bij het UWV. Gedurende de gehele procedure bewaken we de wettelijke termijnen en zijn we beschikbaar voor vragen. Met uw eigen verzuimregisseur heeft u een professionals die opkomt voor uw belangen en ervoor zorgt dat u er nooit alleen voor staat.

Persoonlijk financieel inzicht

Zorgen over inkomen bij arbeidsongeschiktheid? We geven u onafhankelijk inzicht over uw toekomstig netto besteedbaar (gezins)inkomen op basis van loon, uitkering en pensioen. We houden hierbij rekening met de financiële zaken die voor u zijn geregeld zoals de cao, pensioen, WIA-aanvullingsverzekeringen, maar ook de hypotheek, het eigen vermogen en het eventuele inkomen van uw partner. Onze financieel planner beantwoordt persoonlijk alle financiële vragen en u ontvangt een uitgebreid rapport als naslagwerk.

Rechtsbijstand bij UWV bezwaarprocedure

Ook met de beste voorbereiding kan de besluitvorming van het UWV soms anders lopen dan verwacht. Een melding te late beslissing, bezwaar maken of een aansprakelijkstelling kan dan een logische en soms noodzakelijke vervolgstap zijn. Met onze rechtsbijstand adviseren we over de juistheid van een beslissing van het UWV en ondersteunen we bij de juridische procedure voor het verkrijgen van een juiste arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wilt u meer weten over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid?

AANVRAAG KENNISMAKINGSGESPREK


Voor de werkgever

Wij zijn specialist in het ondersteunen van werknemers met een chronisch-progressieve aandoening in alles wat met werk, inkomen en uitkering te maken heeft. Hiervoor hebben we twee trajecten:

  • Een verkort IVA-traject voor een voorspoedige afronding van het dienstverband met een IVA-uitkering.
  • Een uitgebreid WGA-traject om uw werknemer te behouden voor de organisatie met een WGA-uitkering.

Verkort IVA-traject

Als reguliere arbeid nu of in de toekomst niet langer nagestreefd zou moeten worden, is ons verkort IVA-traject mogelijk interessant. In 4 tot 8 maanden regisseren we een vervroegde WIA-aanvraag en ondersteunen we een betekenisvolle afronding van het dienstverband. Het traject eindigt als de IVA-uitkering is toegekend. Tot na einde dienstverband blijven we beschikbaar voor eventuele vragen.

Uitgebreid WGA-traject

Het doel van dit traject is om de waarde van werk te beschermen en tegelijk de zekerheid op een toekomstige uitkering voor uw werknemer veilig te stellen met een WGA uitkering. Met dit traject geeft u een betekenisvolle invulling aan de volledige periode van loondoorbetaling en re-integratie van 104 weken. Dit doen we vanuit de rol van vertrouwenspersoon en in samenwerking met uw bedrijfsarts of arbodienst.

Onze gespecialiseerde arbeidsdeskundige, financieel planner, verzuimregisseur en lotgenotencoach werken samen met u en uw werknemer voor een waardevolle en verantwoorde interne herplaatsing. Het traject eindigt als alle wederzijdse re-integratieverplichtingen zijn afgerond en er een nieuwe situatie is ontstaan van werk en uitkering.

UWV-Garantie

Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Na circa 200 trajecten sinds onze oprichting in 2018 zijn we trots op het feit dat het UWV ons steeds heeft gevolgd in de toekenning van de juiste uitkering. Hieruit blijkt niet alleen onze deskundigheid, maar ook onze persoonlijke benadering en samenwerking met UWV en arbodienst. Met onze aanpak voorkomen we stressvolle en kostbare bezwaarprocedures en beperken we re-integratiekosten. Hier heeft iedereen belang bij.

Mocht de besluitvorming van het UWV toch anders lopen dan verwacht, ook dan staan we voor u klaar. Zowel bij ons verkort IVA-traject als het uitgebreide WGA-traject kunt u rekenen op een kosteloze en hoogwaardige juridische ondersteuning in de gehele bezwaarprocedure door onze eigen juridische afdeling.

De kosten van onze begeleiding zijn vaak aanmerkelijk lager dan de verzuimkosten. We rekenen het graag voor u uit

AANVRAAG KENNISMAKINGSGESPREKVeel gestelde vragen

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik uit dienst ga?

Na 104 weken ziekteverzuim mag je werkgever je ontslaan op grond van arbeidsongeschiktheid. Ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Weet dat je werkgever kan hiervoor een compensatie kan aanvragen bij het UWV.

Hoe maak ik bespreekbaar dat ik UwVerzuimregisseur wil inschakelen?

We gaan samen met jou een plan maken, dat precies aansluit bij wat je nodig hebt. Vervolgens gaan we goed voorbereid het gesprek aan met je werkgever om financiering te vragen voor ons plan.

Heeft mijn spaargeld invloed op de hoogte van mijn WIA-uitkering?

Nee, voor een WIA-uitkering maakt de hoeveelheid spaargeld niet uit. De hoogte wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid en het SV-loon dat je verdiende in het jaar voorafgaand aan je eerste ziektedag. Op basis hiervan word je WIA-maandloon berekend. Een WIA-uitkering gaat uit van een maximum inkomen van ongeveer € 67.000 (2023). Een IVA-uitkering bedraagt 75% van dit maximum inkomen. Een WGA-uitkering is lager.

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik word ontslagen omdat ik ziek ben?

Zolang je in loon krijgt van je werkgever, bouw je pensioen op, als dit opgenomen is in je arbeidsvoorwaarden. Dus ook na een ziekmelding of tijdens een re-integratietraject. Over een WIA-uitkering bouw je geen pensioen op. Soms krijg je van je pensioenuitvoerder een aanvulling op je WIA-uitkering. Dit heet een arbeidsongeschiktheidspensioen. Check bij je pensioenuitvoerder of je hier recht op hebt als je arbeidsongeschikt raakt.

Vaak gaat je pensioenopbouw (voor een deel) door. Dat noemen pensioenuitvoerders premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In je pensioenregeling staat hoe jouw pensioenopbouw doorloopt tijdens je arbeidsongeschiktheid. Op Mijnpensioenoverzicht.nl staat ook informatie wat er met je pensioen gebeurt als je arbeidsongeschikt raakt. Zolang je in Nederland woont, gaat de opbouw van AOW wel door.

Onze opdrachtgevers

triangle-down