Het UWV-traject

Het spel, de spelers, de regels en de knikkers

Wij helpen chronisch progressief zieke werknemers en hun werkgevers om samen met elkaar grip te krijgen op alles wat op hen afkomt bij langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Duidelijkheid over wat van u wordt verwacht en wat ú mag verwachten van alle andere betrokkenen, stelt u in staat de regie weer in eigen hand te nemen.De Weg in het doolhof

Onze Verzuimregisseurs kennen de procedures en weten de weg in dit doolhof. Zij leggen de regels aan u uit, vertellen u wie u zoal tegenkomt in het traject, wat ieders belangen zijn en wat de mogelijke financiële uitkomsten voor u kunnen zijn. We leggen uit wie de spelers zijn in het proces, wat hun doelen zijn, waarom ze de dingen doen zoals ze die doen. 

Het UWV-traject

Met het UWV-traject begeleiden we u bij het doorlopen van het volledige WIA-proces en helpen met het opstellen van de WIA-aanvraag bij het UWV. Onder bepaalde omstandigheden is een vervroegde aanvraag mogelijk die u zelf moet doen. Wij zijn hierin gespecialiseerd en helpen u daarbij.


Voor de werknemer

Gedurende het gehele traject zijn wij uw vertrouwenspersoon en trekken we samen op gedurende het verzuim- of re-integratietraject. We begeleiden u bij contacten met het UWV, de bedrijfsarts en gaan mee naar de afspraken met de diverse arbodeskundigen. Wij zorgen ervoor dat u er nooit alleen en onvoorbereid voor staat.

Lotgenoten begeleiding

We ondersteunen om met de gevolgen van ziekte of behandeling om te gaan voor, tijdens en ná de procedure van het UWV. Ons uitgangspunt is altijd om u te helpen om de regie over uw eigen leven, werk en gezondheid in handen te nemen. We vinden het belangrijk om een lotgenoten coach voor u beschikbaar te maken die dezelfde aandoening heeft als u.

Persoonlijk financieel inzicht

We geven u onafhankelijk inzicht over uw toekomstig netto besteedbaar inkomen op basis van loon, uitkering en pensioen. We houden hierbij rekening met de financiële zaken die voor u zijn geregeld zoals de CAO, pensioen, WIA-aanvullingsverzekeringen, maar ook de hypotheek, het eigen vermogen en het inkomen van de partner. Onze financieel planner beantwoordt persoonlijk alle financiële vragen en u ontvangt een uitgebreid financieel rapport als naslagwerk.

Rechtsbijstand

Ook met de beste voorbereiding kan de besluitvorming van het UWV soms anders lopen dan verwacht. Een melding te late beslissing, bezwaar maken of een aansprakelijkstelling kan dan een logische en soms noodzakelijke vervolgstap zijn. Met onze rechtsbijstand adviseren we over de juistheid van een beslissing van het UWV en ondersteunen we bij de juridische procedure voor het verkrijgen van een juiste arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Omgaan met rouw en verlies

Omgaan met de blijvende gevolgen die ziekte of behandeling hebben achtergelaten is niet vanzelfsprekend. Soms is extra ondersteuning nodig bij de verwerking van rouw en verlies. Met intensieve ondersteuning ondersteunen we het hervinden van een nieuwe dagindeling vol betekenisvolle activiteiten die energie geven en die passen bij de steeds weer veranderende situatie.

Zorgmakelaar

Als u de weg dreigt te verliezen in het ingewikkelde zorglandschap kan de inzet van onze ‘zorgmakelaar’ uitkomst bieden. Onze zorgregisseur helpt u en uw mantelzorger met het krijgen van overzicht in de regeltaken en maakt u wegwijs in de verschillende voorzieningen. Ons doel is samen de balans te herstellen zodat u de regie terugkrijgt en er weer balans kan ontstaan tussen werk en zorg.

Wilt u meer weten over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid?

AANVRAAG KENNISMAKINGSGESPREK


Voor de werkgever

Met respect voor de werkgever, werknemer en wet- en regelgeving leggen wij uit wat de kosten zijn van de langdurige ziekte van uw werknemer(s) en waar u kosten kunt besparen. We laten u zien hoe de kosten van arbeidsongeschiktheid grotendeels bij de werkgever terechtkomen, hoe de impact beperkt kan worden en hoe de inzet van UwVerzuimregisseur terugverdiend kan worden.

Belastbaarheidsonderzoek

Met een belastbaarheidsonderzoek onderbouwen we complexe (vervroegde) WIA-aanvragen, WGA-herbeoordelingen en bezwaar- en beroepszaken. Het rapport wordt opgemaakt door een verzekeringsarts die de taal spreekt van het UWV. Medische informatie wordt opgevraagd en er vindt een consult plaats met de verzekeringsarts waarna een rapportage volgt voor de werkgever en medische terugkoppeling naar de eigen bedrijfsarts.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Met Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek (ARO) worden zorgvuldig alle mogelijkheden tot re-integratie, aanpassingen van het eigen werk, de loonwaarde en de herplaatsingsmogelijkheden binnen de organisatie onderzocht. Hiermee onderbouwen we onder andere de (vervroegde) WIA-aanvraag in situaties waarbij nog gedeeltelijk wordt gewerkt, of zou kunnen worden gewerkt.

Haalbaarheidsonderzoek

Als vanuit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er beperkte mogelijkheden voor re- integratie bestaan, kan met een haalbaarheidsonderzoek op praktische wijze worden onderzocht of er herplaatsingsmogelijkheden bestaan op de vrije arbeidsmarkt. Het rapport is zeer geschikt voor de aanvraag van een deskundigenoordeel of (vervroegde) WIA-aanvraag bij het UWV.

UwVerzuimregisseur helpt u de regie in handen te nemen bij het beheersen van uw verzuimkosten


triangle-down