Het UWV-traject

Het spel, de spelers, de regels en de knikkers

Wij helpen individuele chronisch zieke werknemers en hun werkgevers om samen met elkaar grip te krijgen op alles wat op hen afkomt voor, tijdens en na het UWV-traject. Duidelijkheid over wat van u wordt verwacht en wat ú mag verwachten van alle andere betrokkenen, stelt u in staat de regie weer in eigen hand te nemen.De Weg in het doolhof

Onze Register Case & Care managers kennen de procedures en weten de weg in dit doolhof. Zij leggen de regels aan u uit, vertellen u wie u zoal tegenkomt in het traject, wat ieders belangen zijn en wat de mogelijke financiële uitkomsten voor u kunnen zijn.

 


Voor de werknemer

Inhoudelijke expert bij het WIA proces

We begeleiden u bij het doorlopen van het volledige WIA-proces voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwachter en helpen met het opstellen van de WIA-aanvraag. We leggen uit wie de spelers zijn in het proces, wat hun doelen zijn, waarom ze de dingen doen zoals ze die doen en aan welke spelregels u zich moet houden.

Vervroegde WIA aanvraag

Als u na 104 weken van arbeidsongeschiktheid (en loondoorbetaling door de werkgever) nog steeds niet (volledig) in staat bent om te werken, heeft u mogelijk recht op een WIA uitkering. Onder bepaalde omstandigheden is een vervroegde aanvraag mogelijk die u zelf moet doen. Wij helpen u daarbij.

Vertrouwenspersoon bij gesprekken

We trekken samen met u op gedurende het gehele WIA-proces, begeleiden u bij uw contacten met het UWV en de verzekeringsarts en gaan – indien gewenst – met u mee naar de afspraken met de deskundigen.

Bezwaarschrift

Indien van toepassing, begeleiden wij u ook bij het afhandelen van een bezwaarprocedure.

UwVerzuimregisseur helpt u bij het UWV-proces dat stap voor stap doorlopen moet worden volgens de geldende wet- en regelgeving


Voor de werkgever

Regisseur van uw verzuimkosten

Met respect voor werkgever, werknemer en wet- en regelgeving leggen wij uit wat de kosten zijn van de langdurige ziekte van uw werknemer(s) en waar u kosten kunt besparen. We laten u zien hoe de kosten van arbeidsongeschiktheid grotendeels bij de werkgever terechtkomen, hoe de impact beperkt kan worden en de investering in de inzet van UwVerzuimregisseur terugverdiend wordt middels een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijke besparing.

UwVerzuimregisseur helpt u de regie in handen te nemen bij het beheersen van uw verzuimkosten

Wilt u meer weten over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid?
AANVRAAG KENNISMAKINGSGESPREK

 


triangle-down