Podcasts

De Werkwaarde PodcastWerken met Parkinson met Annelien Oosterbaan en Wendy Lugthart

Parkinson is een chronisch-progressieve ziekte. Hoe traag de aandoening zich ook ontwikkelt, de symptomen verminderen niet, maar verergeren totdat werken uiteindelijk onmogelijk wordt. Tot het zover is, kan er echter nog heel wat werk worden verzet. Zingeving en werkplezier blijkt hierbij een belangrijk effect te hebben op de productiviteit en de duurzame inzetbaarheid. In deze […]

LEES VERDER

Ondernemerschap vanuit een WIA-uitkering met Luc Vermeulen en Ed Spiering

Ondernemen om de beperkingen heen Ruim een miljoen Nederlanders verdienen hun geld als ondernemer. Toch is de begeleiding van arbeidsongeschikten met een WIA of WGA-uitkering vooral gericht op een vervolgcarrière als werknemer. Het zelfstandig ondernemerschap komt nauwelijks in beeld volgens Ed Spiering, advocaat sociale zekerheid, en businesscoach Luc Vermeulen. Er bestaat bij het UWV geen […]

LEES VERDER

Beter bijverdienen in de WIA met Jacco Los en Ed Spiering

Werken naast een WIA-uitkering loont Werkgevers zijn zich veel te weinig bewust van de financiële voordelen die het in dienst houden (of nemen) van een arbeidsongeschikte werknemer oplevert. Een aanzienlijke premieverhoging die hoger is dan de uitkering van de (ex)werknemer, wordt vaak over het hoofd gezien. De gewoonte om “afgekeurde” werknemers naar de uitgang te […]

LEES VERDER

Valkuilen en aandachtspunten bij de WIA-aanvraag met Nicoline van Klaveren

Voorkom dat het UWV een beslissing neemt op onjuist of onvolledige informatie Achtentachtig weken na de eerste ziekmelding begint de aanvraagprocedure bij het UWV voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat proces neemt meerdere weken/maanden in beslag, dit terwijl de stress en de onzekerheid over de uitkomst van de procedure al lang ervoor is begonnen. Stress en ziekte […]

LEES VERDER

De waarde van werk met Theo van Neerven en Inge van de Waarsenburg

De stress uit de re-integratie De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft ertoe geleid dat bij verzuimbegeleiding de focus steeds meer op procedures is gaan liggen en te weinig op mensen, vindt Reinout Slee, algemeen directeur van UwVerzuimregisseur en oprichter van Bureau Werkwaarde. “Het voorkomen van een loonsanctie lijkt belangrijker te zijn worden dan het bekijken […]

LEES VERDER

De zieke mantelzorger met Natalia Vermeulen en Alexander van der Graaff

Zorgen om de mantelzorger Nederland kent vijf miljoen mantelzorgers. Zij hebben het de BV Nederland mogelijk gemaakt om drastisch te bezuinigen op de zorg en een participatiesamenleving op te bouwen. Jammer genoeg betalen velen daar een hoge tol voor. De mantelzorger moet zich vaak ziekmelden terwijl hij of zij niet zelf ziek is en heeft […]

LEES VERDER

Als je grip op geld verliest bij verzuim met Rosanne Oomkens en Brasco Tuvaljevic

Eén op de tien werknemers kan maandelijks niet rondkomen en één op de vijf heeft risicovolle schulden. Dat zijn onrustwekkende cijfers. Lang niet elke werknemer met geldzorgen belandt in de schuldsanering, maar ook als de rand van de financiële afgrond op afstand blijft, beïnvloedt dit voortdurende gepieker de arbeidsprestaties. Werknemers met problematische schulden kunnen zich […]

LEES VERDER

Chronisch ziek en arbeidsongeschikt met Theo van Neerven. Wat nu?

Vaak gaat aan een diagnose van een chronisch zieke medewerker een lange periode vooraf waarin de medewerker steeds meer sociale activiteiten opoffert om te kunnen blijven werken. Het werk wordt na het stellen van de diagnose nóg belangrijker, uit financieel oogpunt maar zeker ook vanwege de sociale en psychologische betekenis die werk heeft. Hoe kan […]

LEES VERDER

triangle-down