Ondernemerschap vanuit een WIA-uitkering

Werkwaarde podcast S2:E8 Luc Vermeulen en Ed SpieringOndernemen om de beperkingen heen

Ruim een miljoen Nederlanders verdienen hun geld als ondernemer. Toch is de begeleiding van arbeidsongeschikten met een WIA of WGA-uitkering vooral gericht op een vervolgcarrière als werknemer. Het zelfstandig ondernemerschap komt nauwelijks in beeld volgens Ed Spiering, advocaat sociale zekerheid, en businesscoach Luc Vermeulen.

Er bestaat bij het UWV geen traditie in het begeleiden van arbeidsongeschikten naar ondernemerschap, dat bovendien als te riskant wordt gezien. De praktijk wijst anders uit. Zeker in deze tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt zou het ondernemerschap een optie moeten zijn waar hoe dan ook aandacht aan wordt besteed.

Deze podcast in onderdeel van een tweeluik over werk en inkomen vanuit een WIA-uitkering.

‘Is ondernemen met een WIA-uitkering iets voor jou?’

Het zou een standaardvraag moeten zijn in de gesprekken tussen begeleiders en arbeidsongeschikten, vindt Ed Spiering, maar deze wordt zelden gesteld. “In plaats daarvan krijgen veel arbeidsongeschikten een standaard beroepskeuze aangeboden. Onvoorstelbaar hoe vaak het vak van printplaatmonteur voorbij komt. Verbazen mag het ons niet, want de focus ligt al decennia op loondienst en ook het hele gebouw van wet- en regelgeving rond de WIA is rond het werknemer-zijn opgebouwd.” Dat laatste verandert slechts langzaam maar de maatschappelijke werkelijkheid ondergaat een des te snellere transformatie, vult Luc Vermeulen aan

“Het percentage van de beroepsbevolking dat via zelfstandig ondernemerschap een inkomen verwerft, blijft groeien. Het is dus logisch dat deze optie veel serieuzer en vaker onder de loep moet worden genomen.”

Drempels verlagen

Want er zijn nog andere redenen om mensen via het ondernemerschap uit de WIA te laten stromen. Wie zijn of haar eigen bedrijf begint doet dat vanuit een sterke ambitie. Altijd al een gepassioneerd hobbyfotograaf geweest en nu alsnog de kans gekregen vakfotograaf te worden bijvoorbeeld. Het ondernemerschap blijkt bestaande psychosociale drempels te verlagen in plaats van nieuwe op te werpen.

Er zijn arbeidsongeschikten die in hun werk in loondienstverband niet langer in staat waren face tot face met klanten om te gaan, en dat als taxichauffeur wel blijken te kunnen. De reden is dat het leiden van een eigen bedrijf hen in staat stelt in hun eigen tempo en op hun eigen voorwaarden die stappen te zetten.

In plaats dat het ondernemen voor de arbeidsongeschikte een brug te ver is, wegens zijn beperkingen, blijkt het in de praktijk juist een manier te zijn om te werken zónder noemenswaardige beperkingen, het ondernemen gebeurt als het ware om de beperkingen heen. “Je ziet dan ook dat alle sectoren in aanmerking komen,” aldus Ed Spiering. “Er zijn arbeidsongeschikten die een webwinkel beginnen evengoed als er zijn die een fysieke winkel openen.” De nadruk ligt wel sterk bij kleinschalig ondernemerschap, stelt Luc Vermeulen.

“De meeste beginnen als ZZP’er en blijven dat ook.”

Gegevensuitwisseling UWV en Belastingdienst

Een eigen bedrijf kan een mislukking worden. De arbeidsongeschikte kan er bijvoorbeeld maar niet in slagen om voldoende omzet te genereren of zulke hoge investeringen en kosten te maken dat er onvoldoende winst en dus inkomen uit wordt gegenereerd. Maar dat risico is eigen aan ondernemen. Alle begin is moeilijk maar de overgang kan voor deze groep zeer vloeiend verlopen.

In deze podcast leggen Spiering en Vermeulen gedetailleerd uit hoe het UWV te werk gaat als de keuze voor het ondernemerschap eenmaal is gemaakt, welke rol de gegevensuitwisseling met de Belastingdienst speelt in het bepalen van het succes en wanneer de uitkeringsgerechtigde definitief wordt losgelaten en volledig op eigen benen komt te staan. Financieel succes blijkt dan soms nog een prijskaartje te hebben, in de vorm van een terugvordering van teveel betaalde uitkeringsgelden en het afsluiten van een eigen en vaak niet goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekering. In principe kan de ondernemer immers ooit opnieuw arbeidsongeschikt worden. Maar dan zijn alle hordes reeds genomen en is een nieuwe carrière als eigen baas niet langer een verre mogelijkheid maar de dagelijkse realiteit.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

Vanuit UwVerzuimregisseur begeleiden we chronisch-progressief zieke werknemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen we als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

Onze professionals treden op als inhoudelijk WIA-expert, financieel planner, ervaringsdeskundige en lotgenoten coach. We begrijpen waarmee een zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen we door persoonlijke en deskundige begeleiding, lotgenoten coaching, rechtsbijstand en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie


Onze opdrachtgevers

triangle-down