Privacy

Als u op enigerlei wijze persoonlijke informatie via deze website aan ons verstrekt, is dat een uiting van vertrouwen. Met deze Privacy Policy laten wij u weten hoe wij met dit vertrouwen omgaan. Dat is eigenlijk heel simpel: wij zullen op geen enkele wijze uw gegevens openbaar maken of ter beschikbaar stellen aan derden, tenzij daartoe gedwongen door wetgeving of jurisprudentie.

Uw medische gegevens zijn uitsluitend ter inzage voor u, uw behandelend specialist en de bedrijfsarts. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft bepaalt dat dit zogeheten bijzondere persoonsgegevens zijn. Wij zijn niet bevoegd deze in te zien. Dat is ook niet nodig. Wij richten ons op het proces omtrent uw ziekteverzuim.

Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons direct via info@uwverzuimregisser.nl zodat we dit kunnen corrigeren. Meer lezen over onze privacy policy? Klik hier voor een uitgebreide versie van onze privacy policy.