Meer over chronisch ziek en werk

Reuma en reumatische aandoeningen

Mogelijk heeft u net gehoord dat u reuma heeft. Een onzekere tijd breekt aan waarin het zoeken naar de juiste behandeling veel tijd en energie van u zal vragen. De meeste reumatische aandoeningen geven heel langdurig klachten aan gewrichten, spieren, pezen en botten. Werken met reuma kan hierdoor uitdagend zijn of worden.Meer over reuma

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben een vorm van reuma. Ze leven dagelijks met pijn, stijfheid en vermoeidheid. Iedereen kan reuma krijgen, op elke leeftijd. Er zijn dus ook jongeren met een vorm van reuma. Zo’n 60% van de mensen die reuma krijgen, is jonger dan 65 jaar. Een op de negen mensen in Nederland heeft een vorm van reuma en helaas komen er elke dag zo’n 700 mensen bij.

Wat is reuma?

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat zoals, Reumatoïde artritis (RA), Artritis psoriatica, Fibromyalgie, Artrose, Axiale spondyloartritis (Bechterew), Syndroom van Sjögren, Lupus erythematodes, Fibromyalgie en Artrose.

Het bewegingsapparaat bestaat uit gewrichten, spieren, pezen en botten in uw lichaam, die er samen voor zorgen dat u kunt bewegen. Bij sommige vormen van reuma kunnen er ook problemen optreden in bindweefsels en/of organen, bijvoorbeeld longen, hart of nieren.

Reumatische aandoeningen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen:
• Ontstekingsreuma
• Slijtagereuma
• Weke delen reuma

Reuma heeft een wisselend karakter: de ene dag gaat het goed, de andere dag niet. Meestal is reuma onzichtbaar, u ziet het niet aan de buitenkant. Het wisselende karakter, de vermoeidheid én de onzichtbaarheid voor de buitenwereld maakt dat mensen met reumatische aandoeningen vaak onbegrip vanuit de omgeving ervaren.

Werken met reuma

Het is meestal mogelijk om (deels) te blijven werken met reuma. Afhankelijk van de klachten en het soort werk kan dit echter een uitdaging zijn.
Belangrijk is dat u zelf de regie houdt en dat u weet welke maatregelen u kunt nemen. Uitgangspunt is dat de werksituatie zo vroeg mogelijk wordt aangepast aan uw mogelijkheden en behoeftes.

Bekijk samen met uw werkgever, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige welke aanpassingen er voor u nodig zijn om verantwoord te blijven werken. Zelf kunt u hierin een belangrijke rol spelen door open en eerlijk te zijn naar uw werkgever en collega’s. Begrip en ondersteuning van uw werkgever en collega’s helpen u om prettiger en met meer zelfvertrouwen te werken. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste werktijden, het gebruik van hulpmiddelen, ondersteuning van een collega, mogelijkheden om thuis te werken of een aangepast takenpakket.

Werken kan steeds lastiger en vermoeiender worden wanneer de reumaklachten verergeren en de behandelingen onvoldoende aanslaan. Ook kunnen klachten tijdelijk toenemen. Als werken hierdoor tijdelijk niet meer lukt, heeft u recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering. Als werken helemaal niet meer lukt, komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. Ook een vervroegde WIA-aanvraag (IVA-uitkering) behoort wellicht tot de mogelijkheden.

Chronisch ziek en het UWV

Als werken niet meer (volledig) lukt, kunt u als werknemer terecht bij het UWV voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Op deze manier heeft u toch inkomen, ook als u niet meer werkt. Dit is bij wet geregeld voor alle werknemers in Nederland met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De WIA kent twee soorten uitkeringen:

• De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkering)
• Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering)

In de volksmond wordt met een “WIA-uitkering” een WGA-uitkering of IVA-uitkering bedoeld.

Voor jonge mensen met reuma zonder werkgever is er een mogelijkheid om een Wajong-uitkering aan te vragen als op de 18e verjaardag of tijdens een studie de reumatische klachten al fors aanwezig zijn.

Medische afzakker

Als werken steeds meer energie kost, is misschien de verleiding groot om minder uren te gaan werken, extra vakantiedagen te kopen of ontslag te nemen. Ook werkgevers kunnen met deze oplossing komen, vaak met de beste bedoelingen. Dit kan echter later resulteren in een lagere WIA-uitkering, transitievergoeding en pensioen.

Het is een medische afzakker als u minder of anders gaat werken door uw reumaklachten en hierdoor minder loon accepteert om een ziekmelding te voorkomen.

Door uw uren contractueel te verlagen, vermindert u automatisch de hoogte van uw verzekerd loon voor een mogelijke WIA-uitkering, WGA-hiaatverzekering, transitievergoeding, arbeidsongeschiktheidspensioen enz.

Kunt u niet meer volledig werken, dan is het goed om over een (gedeeltelijke) ziekmelding na te denken. Vanaf het moment dat u zich (gedeeltelijk) heeft ziekgemeld, gaat een periode van 2 jaar in waarin u samen met uw werkgever onderzoekt hoe en of u verantwoord kan blijven werken. Is het na 2 jaar niet gelukt om weer volledig het werk te hervatten, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering of IVA-uitkering.

Met UwVerzuimregisseur staat u er niet alleen voor

De professionals van UwVerzuimregisseur zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van chronisch-progressief zieke werknemers. Met persoonlijke en deskundige begeleiding krijgt u duidelijkheid over wat van u wordt verwacht en wat ú mag verwachten van alle andere betrokkenen. Hierdoor bent u in staat de regie weer in eigen hand te nemen en een weloverwogen beslissing te nemen.

Als u kiest voor een traject bij UwVerzuimregisseur krijgt u persoonlijke ondersteuning bij alle belangrijke gesprekken, lotgenoten ondersteuning en onafhankelijk inzicht over de financiële gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid. Uw eigen verzuimregisseur zorgt ervoor dat u een weloverwogen keuze kan maken over uw werk, re-integratie en een eventuele uitkering. Nu, en in de toekomst.

Gratis kennismakingsgesprek

Wilt u meer weten over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en uw rechten en plichten? Of heeft u behoefte aan deskundige begeleiding door een lotgenoot? Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Met UwVerzuimregisseur staat u er niet alleen voor!

Meer informatie over werk en reuma


Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik uit dienst ga?

Na 104 weken ziekteverzuim mag je werkgever je ontslaan op grond van arbeidsongeschiktheid. Ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Weet dat je werkgever kan hiervoor een compensatie kan aanvragen bij het UWV.

Hoe beoordeelt het UWV of ik een WGA of IVA-uitkering krijg?

In 2006 is de WAO vervangen door de WIA. Het uitgangspunt van de WIA is werken naar vermogen. Het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wél kan als het om werken gaat.

Na 2 jaar ziekte volgt een beoordeling door het UWV. Het UWV bekijkt welke beperkingen iemand heeft en bepaalt vervolgens wat iemand daarmee nog kan verdienen. Ze zoeken naar theoretische functies die passen bij de beperkingen. Opleiding en ervaring zijn daarbij niet relevant. Wat iemand met deze theoretische functie kan verdienen noemen ze de resterende verdiencapaciteit. De mate van arbeids(on)geschiktheid wordt bepaald aan de hand van deze resterende verdiencapaciteit.

Er zijn vier verschillende uitkomsten mogelijk:

  • Als het UWV vindt dat je in staat bent om 65% of meer van je oude loon nog te verdienen, ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt. Je ontvangt dan geen WIA-uitkering.
  • Is je loonverlies meer dan 35% maar minder dan 80%? Dan ontvang je een WGA-uitkering.
  • Is je loonverlies meer dan 80% maar bestaat er een kans dat je in de toekomst nog (gedeeltelijk) kunt herstellen? Ook dan wordt er een WGA-uitkering toegekend.
  • Als je meer dan 80% loonverlies hebt en er is geen of een zeer geringe kans op herstel, dan ontvang je een IVA-uitkering. Je bent dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

Het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit is het loonverlies. Dit bepaalt de mate van arbeids(on)geschiktheid.

WIA rekenvoorbeeld

Stel: je verdient op dit moment € 3.000 bruto per maand. En stel dat het UWV bepaalt dat je met je beperkingen nog € 1.500 kunt verdienen. Het nieuwe loon wordt gedeeld door het oude loon en vermenigvuldigd met 100. (3.000 gedeeld door 1.500 = 0,5 x 100 = 50. Je bent dan voor 50% arbeidsongeschikt.

Ik ben er nog niet aan toe om te stoppen met werken. Wat moet ik doen?

Uiteindelijk bent jij degene die het moment beslist waarop je wilt stoppen met werken. In onze begeleiding kunnen we je hierop voorbereiden en op basis van gesprekken helpen om het juiste moment te kiezen.
Nadeel van (te) laat stoppen is dat je werkgever al veel aanpassingen heeft gedaan, of je een andere passende functie binnen het bedrijf heeft aangeboden. Het wordt dan moeilijker om het gesprek aan te gaan met je werkgever. Door blijven werken in passende arbeid na 104 weken gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan ook financiële gevolgen hebben. Laat je dus goed adviseren door een deskundige.

Onze opdrachtgevers

triangle-down