Bijverdienen met een WGA of IVA-uitkering

Werkwaarde podcast S2:E7 met Jacco Los en Ed SpieringWerken naast een WIA-uitkering loont

Werkgevers zijn zich veel te weinig bewust van de financiële voordelen die het in dienst houden (of nemen) van een arbeidsongeschikte werknemer oplevert. Een aanzienlijke premieverhoging die hoger is dan de uitkering van de (ex)werknemer, wordt vaak over het hoofd gezien. De gewoonte om “afgekeurde” werknemers naar de uitgang te verwijzen, is hardnekkig. Tegelijk zijn veel arbeidsongeschikte werknemers te geïsoleerd en gedemotiveerd geraakt om op eigen initiatief weer aan het werk te komen.

Toch bewijzen alle ervaringen dat werken naast een WIA of WGA-uitkering erg gunstig is, en wel in even sterke mate voor de (ex)-werkgever als de werknemer. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is dit een reden om de vooroordelen te bestrijden en de voordelen te belichten.

Deze podcast in onderdeel van een tweeluik over werk en inkomen vanuit een WIA-uitkering.

In een dubbele aflevering van de Werkwaarde podcast belicht Reinout Slee samen met zijn collega’s Jacco Los, Luc Vermeulen en Ed Spiering de mogelijkheden van werken en ondernemerschap met een WIA-uitkering. Dat thema is extra belangrijk als bedrijven moeite hebben nieuwe werknemers te vinden. Nog altijd laten werkgevers en werknemers mogelijkheden tot re-integratie onbenut in de eerste periode van uitval, wanneer de kans op succes het grootst is.

“De cijfers tonen aan dat het slagingspercentage na enkele jaren ziekte bijzonder laag is, en dat er in het tweede spoor weinig functies worden gevonden,” zegt Jacco Los. “Als de band met het bedrijf wordt losgelaten gaat het vaak mis. Niets biedt de werknemer zoveel structuur als een arbeidsrelatie.” En Ed Spiering voegt eraan toe: “Werkgevers hebben een morele plicht die band in stand te houden, maar ook een financiële. Het kan hen veel geld opleveren als ze een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst weten te houden.”

Onduidelijkheid over netto-inkomen is demotiverend

Afhankelijk van de uitkering keert het UWV bij arbeidsongeschiktheid 70% tot 75% van het oude salaris uit. Veelverdiener worden hierbij gemaximaliseerd. De werknemer die arbeidsongeschikt is verklaard en weer gaat werken wordt echter wel gekort op zijn WIA-uitkering. Als deze bijvoorbeeld gaat werken voor 50% van het ‘oude’ salaris, keert het UWV alleen nog maar uit over het gedeelte dat er niet wordt gewerkt. Salaris en uitkering komen dan samen uit op 80% tot 85% van het ‘oude’ brutoloon.

Dit lijkt op het eerste gezicht niet veel meer dan een volledige uitkering. Maar dat bedrag is bruto. Netto komt het plaatje er een stuk gunstiger uit te zien. Dit komt omdat de Belastingdienst arbeidskorting toepast op salaris en niet over een uitkering. Hierdoor blijft er netto meer over van salaris, dan van een uitkering.

Naast de voordelen van maatschappelijke participatie, structuur en pensioenopbouw, loont werken vanuit een WIA-uitkering dus zeker. Niet alleen bruto, maar voornamelijk netto onder de streep. Waarom komt die boodschap dan toch niet altijd door bij werknemers en werkgevers?

Waarschijnlijk omdat er een fiscale kant aan het verhaal zit waardoor er voor het doorrekenen van nettobedragen veel informatie nodig is. Dit goed verwerken en rekeninghouden met aanvullende private verzekeringen, pensioen, toeslagen en eigen vermogen is complex en specialistische werk.

“Wat het voor de werknemer soms extra verwarrend maakt is dat het UWV altijd met brutobedragen werkt en ook altijd brutobedragen communiceert.“

Wisselend inkomen zorgt voor veel verwarring

Voor een arbeidsongeschikte werknemer die niet structureel werkt, maar bijvoorbeeld op oproepbasis, betekent dit een wisselend inkomen uit arbeid. De ene keer gaat het om 3 uur, de andere keer om 6 en weer de volgende om 0 uren. Die pieken en dalen leiden er toe dat er toeslagen moeten worden terugbetaald op het gebied van zorg en huur als het inkomen hoger uitvalt. Daar komt bij dat te weinig ontvangen uitkeringen niet altijd in dezelfde periode wordt betaald als de toeslagen. Dat kan heel verwarrend en ontmoedigend werken.

Laat netto-inkomen zien

Obstakels zijn er dus voldoende. Er zijn de bureaucratische hordes, er is de gewoonte om afscheid te nemen van zieke werknemers en de ontmoediging van arbeidsongeschikte werknemers om weer aan het werk te komen. Redenen te over om de boel de boel te laten, tenzij de adviserende en begeleidende partijen de voordelen van doorwerken veel meer onder de aandacht weten te brengen.

“Laat zien hoe gunstig de nettobedragen uitpakken voor de werknemer en hoe groot het premievoordeel voor het bedrijf kan zijn.”

Maar het belangrijkste pluspunt is wel dat het bedrijf een waardevolle medewerker niet kwijtspeelt en een mens in zijn werkzame leven zich nuttig en verbonden blijft voelen. De werkgevers die hierin doorzetten blijken het zich eigenlijk nooit achteraf te beklagen.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

Vanuit UwVerzuimregisseur begeleiden we chronisch-progressief zieke werknemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen we als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

Onze professionals treden op als inhoudelijk WIA-expert, financieel planner, ervaringsdeskundige en lotgenoten coach. We begrijpen waarmee een zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen we door persoonlijke en deskundige begeleiding, lotgenoten coaching, rechtsbijstand en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie.


Onze opdrachtgevers

triangle-down