De gevaren van een medische afzakker

Werkwaarde podcast S3:E4 met Ed SpieringEen ziekmelding is vaak de start van een onzekere periode

De werknemer die klachten ontwikkelt als gevolg van een chronische of progressieve aandoening zal mogelijk liever een lager loon accepteren dan zich ziekmelden. Een ziekmelding is vaak de start van een onzekere periode en de verwachting is misschien dat de uitval tijdelijk zal zijn. ‘Ik kom weer terug en tot die tijd doe ik het iets rustiger aan’. Maar niet iedereen herstelt volledig en wanneer een nieuwe ziekmelding uitdraait op een WIA-aanvraag, ben je helaas slechter verzekerd. Dit noemen we een medische afzakker.

Tekst: Jeroen Kuypers

Wat is een medische afzakker?

“Mogelijk ben je nog in staat om grotendeels je eigen werk te verrichten, maar lukt het overwerk misschien niet meer,” zegt Reinout Slee, directeur van UwVerzuimregisseur. “Als je hierdoor de eindejaarsuitkering niet meer krijgt, de overwerk- of ploegentoeslag mist, daalt je inkomen. Het lijkt onschuldig, maar voor je het weet verdien je misschien wel tien tot vijftien procent minder salaris.

Een verzuimtraject vroegtijdig beëindigen of voorkomen, met als gevolg minder inkomen noemen we een “medische afzakker.”

De financiële gevolgen van een zogeheten ‘medische afzakker’ kunnen zeer groot zijn. Niet alleen voor het salaris, maar ook voor een eventuele WGA of IVA-uitkering, transitievergoeding, WIA-aanvullingsverzekeringen en natuurlijk de pensioenopbouw.

Herstellen van een medische afzakker is complex

Het gevaar van het aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden, is dat ze door het UWV niet vanzelfsprekend worden erkent. Het herstellen van een medische afzakker is complex en de negatieve gevolgen kunnen vergaand zijn, zegt jurist en sociaal verzekeringsexpert Ed Spiering. “Ik heb een zaak onder handen gehad waarbij een verpleegster als gevolg van een voortschrijdende ziekte niet alleen steeds minder uren is gaan werken – van 36 naar 24 – maar ook naar een oude werkgever is teruggekeerd. Haar arbeidscontract werd telkens aangepast en toen ze geen andere keus meer had dan een WIA-uitkering aan te vragen, brak haar dat zuur op.

Je WIA-uitkering wordt namelijk berekend op grond van het aantal uren dat je gewerkt hebt vóór je ziekmelding. Nu kun je dat gaan aanvechten. Je hebt immers die teruggang in uren besloten op basis van je medische toestand. Maar in de eerste plaats is dat niet (goed) gedocumenteerd en in de tweede plaats moet alles opnieuw berekend worden als de eerste ziektedag terug in de tijd wordt gezet. In het geval van deze verpleegster kwam die eerste ziektedag ook nog eens op het bord van een andere werkgever terecht. Het wordt dan zeer complex.”

Meld je gedeeltelijk ziek, in plaats van minder te gaan werken

Het is, zo meent Ed Spiering, alsof je van een reeds gemaakt omelet de dooier van het eigeel moet gaan scheiden. Een bijna onmogelijke taak waar niemand op zit te wachten, zeker het UWV niet. En dat terwijl een medische afzakker zo eenvoudig te voorkomen is. “Meld je gedeeltelijk ziek, voor die uren of werkzaamheden die niet langer passend zijn en blijf deeltijds aan het werk.

Voor de werkgever zowel als voor de verzekeraar heeft een gedeeltelijke ziekmelding géén nadelige financiële gevolgen, integendeel zelfs. Het bedrijf behoudt de expertise van de deels zieke werknemer, de werknemer zelf heeft de tijd en de kans geleidelijk de consequenties van de diagnose onder ogen te zien en zijn of haar leven daarop aan te passen.”

Voorkomen is beter dan genezen, luidt een spreekwoord. De ziekte zelf kan in dit geval niet meer voorkomen worden, de financiële afknapper als gevolg van de medische afzakker echter wel. Hoe? Met een simpele ziekmelding en door gedeeltelijk te blijven werken in aangepast werk.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

UwVerzuimregisseur begeleidt chronisch-progressief zieke werknemers en ondernemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen ze als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

De professionals van UwVerzuimregisseur treden op als inhoudelijk expert, financieel planner, ervaringsdeskundige en lotgenoten coach. Zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, arbeidsdeskundig advies, lotgenoten ondersteuning, rechtsbijstand, coaching en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie


Onze opdrachtgevers

triangle-down