Chronisch progressief ziek en arbeidsongeschikt.
Wat nu?

Werkwaarde podcast S1:E8 met Theo van NeervenWerk en een chronisch-progressieve ziekte

Chronisch progressief ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu? Vaak gaat aan een diagnose van een chronisch zieke medewerker een lange periode vooraf waarin de medewerker steeds meer sociale activiteiten opoffert om te kunnen blijven werken. Het werk wordt na het stellen van de diagnose nóg belangrijker, uit financieel oogpunt maar zeker ook vanwege de sociale en psychologische betekenis die werk heeft. Hoe kan je omgaan met de re-integratie van chronisch zieke medewerkers, wetend dat het eindpunt vroeg of laat honderd procent arbeidsongeschiktheid zal zijn?

De medewerker die de diagnose van een ziekte als ALS, Parkinson of MS krijgt, weet dat zijn gezondheid nog slechts in één richting kan ontwikkelen: bergafwaarts…

Op zoek naar stabiel emotioneel vaarwater

Uw Verzuimregisseur is opgericht door Theo van Neerven, oprichter en mede eigenaar van DPO2, een grote dienstverlener op het gebied van Arbo en verzuim. Tien jaar geleden kreeg hij de diagnose Parkinson. Niet lang daarna verkocht hij zijn aandelen en begon hij een nieuw bedrijf. Uw Verzuimregisseur begeleidt medewerkers bij wie, net als bij hem, een chronisch progressieve ziekte is vastgesteld. “Voor de werkgever is het moment van ziekmelding het begin van de aandoening, maar de medewerker worstelt dan al veel langer met toenemende uitvalsverschijnselen,” zegt Theo van Neerven. “Steeds vaker valt hij ’s avonds om half acht op de bank in slaap, gaat hij niet mee naar feestjes, blijft hij weg bij de diploma-uitreiking van een van de kinderen, omdat hij zalen vol mensen niet meer aan kan. Het gezinsleven, het verenigingsleven, alles moet wijken om maar aan het werk te kunnen blijven.”

Afspraken bijstellen

Het eindpunt van de ziekte staat vast, maar de weg erheen kan lang en kronkelig zijn. De medewerker, niet zelden een ervaren en toegewijde medewerker, kan nog jarenlang van betekenis zijn voor de organisatie, mits hij of zij hierin goed wordt begeleid. “Als werkgever moet je die re-integratie niet beginnen met formulieren en regeltjes maar van mens tot mens,” adviseert Theo van Neerven. “Besteed eerst aandacht aan de psychosociale kant, want je medewerker is op zoek naar stabiel emotioneel vaarwater, naar een nieuw evenwicht. Besef bovendien dat je een traject in gaat dat niet tot een herstel zal leiden en waarin de gemaakte afspraken geregeld moeten worden bijgesteld. De medewerker kan immers steeds minder, al zijn er ook positieve kanten voor het werk. Als multitasking niet langer lukt, wordt de concentratie op die ene onderhavige taak juist groter.”

Eenzijdige focus

Werk en een chronisch-progressieve ziekte. Eerlijkheid en openheid zijn in dit stadium belangrijke aspecten van de relatie werkgever/ medewerker. Beide hebben de neiging een roze bril op te zetten. De medewerker bijvoorbeeld wanneer hij in gesprek gaat met de bedrijfsarts of verzekeringsarts. Hij of zij heeft de dag ervoor vrij genomen, extra goed geslapen en een pilletje extra genomen. Maar wie zijn beste beentje voorzet tijdens het spreekuur is in feite zichzelf én de dokter een rad voor ogen aan het draaien. “Daarom is het beter de partner mee uit te nodigen op het gesprek, want die kan aangeven hoe het dagelijks leven werkelijk verloopt,” aldus Theo van Neerven.

“Het leven buiten het werk kan niet los worden gezien van dat op het werk. Wie alleen nog maar met de arbeid bezig is verwaarloost namelijk alles daarbuiten en komt feitelijk tot stilstand”

Sporten en bewegen lijden als eerste onder die eenzijdige focus op werk, maar stilstand voor het lijf betekent versnelde achteruitgang. Wij begeleiden de medewerker dus ook in de zoektocht naar aangepaste levensstijlprogramma’s, om zo de progressie van de ziekte af te remmen en de kwaliteit van het leven te verhogen. Uiteindelijk zal de medewerker volledig worden afgekeurd, maar voor het zover is kan deeltijds werken nog veel zin geven aan zijn leven en toegevoegde waarde aan het bedrijf waar hij in dienst is.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

Vanuit UwVerzuimregisseur begeleiden we chronisch-progressief zieke werknemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen we als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

Onze professionals treden op als inhoudelijk WIA-expert, financieel planner, ervaringsdeskundige en lotgenoten coach. We begrijpen waarmee een zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen we door persoonlijke en deskundige begeleiding, lotgenoten coaching, rechtsbijstand en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie.


Onze opdrachtgevers

triangle-down