Vervroegd WIA (IVA) aanvragen

Werkwaarde podcast S3:E8 met Ed SpieringWaarom niet vervroegd de WIA (IVA) aanvragen?

Wie de diagnose van een chronisch-progressieve ziekte krijgt, weet dat arbeidsongeschiktheid zijn of haar voorland is. Het kan lang duren of snel gaan, maar een WIA (IVA) uitkering gaat het salaris vervangen. Wat heeft het dan voor zin om een langdurig re-integratietraject in te gaan? Waarom niet vervroegd de WIA (IVA) aanvragen? Hoe helder die keuze ook vaak is, het UWV gaan niet altijd mee in die logica, zo blijkt uit deze Werkwaarde podcast met Ed Spiering en Reinout Slee.

Progressieve aandoeningen en vervroegde WIA (IVA) aanvraag

Je lijdt aan Parkinson, Huntington, MS of zelfs aan het begin van de ziekte van Alzheimer, en toch neemt de verzekeringsarts van het UWV de term ‘de belastbaarheid kan nog verbeteren’ in de mond. De vervroegde WIA aanvraag wordt dan geweigerd. Dat gebeurt dan op grond van het feit dat er geen sprake is van een stabiele medische eindsituatie. Dit gebeurt niet vaak, maar jurist Ed Spiering maakt het af en toe mee. “Medisch herstel moet uitgesloten zijn. Op termijn is het dat natuurlijk ook, maar het verwerken van de diagnose en het accepteren van de beperkingen levert veel verdriet en stress op”.

Gevoelens die horen bij het proces van acceptatie en rouwverwerking verergeren vaak de klachten, maar ze zijn ook, in tegenstelling tot de aandoening zelf, van tijdelijke aard. “Ik heb een zaak meegemaakt van een jonge vrachtwagenchauffeur die als gevolg van een ongeluk een dwarslaesie opliep. Van een man die met twee benen in het leven stond, veranderde hij in een man met twee benen in een rolstoel. Hij had er posttraumatische stress aan overgehouden, maar die zou overgaan, oordeelde de arts, en dus was er herstel mogelijk op een deelaspect en dus was er geen sprake van een stabiel medisch beeld.”

Voorbereiding op een vervroegde WIA (IVA) aanvraag

Met een goede voorbereiding wordt in veel gevallen de vervroegde WIA (IVA)-aanvraag goedgekeurd, en volgens Reinout Slee, directeur van UwVerzuimregisseur, is het beoordelingstraject voor WIA-uitkering met verkorte wachttijd (IVA) minder tijdrovend dan een reguliere WIA-aanvraag bij twee jaar ziekte: “Een uitspraak laat vaak geen maanden, maar slechts weken op zich wachten.”

“Het alternatief is trouwens voor de werknemer niet aantrekkelijk: twee jaar lang in de molen van de Wet verbetering poortwachter met bijbehorende re-integratieactiviteiten.”

“Ik ken werknemers die elke twee weken werden gebeld door hun casemanager, elke 6 weken naar de arbodienst moesten en na elke spreekuur een nieuw plan van aanpak kregen van hun werkgever. Daarnaast hadden ze te maken met drie of vier verschillende bedrijfsartsen.” Door telkens je verhaal opnieuw te moeten vertellen kan het gevoel ontstaan niet gehoord of serieus te worden genomen. Dat is in de praktijk erg confronterend en kan leiden tot stressklachten. Reden temeer de vervroegde WIA aanvraag te overwegen. Goed, je mag maar één keer een WIA-uitkering vervroegd aanvragen, maar als hij wordt afgewezen is er de mogelijkheid van bezwaar. Daarnaast kan de ‘reguliere’ WIA-aanvraag alsnog worden aangevraagd. Dat je een vervoegde WIA-aanvraag maar één keer mag aanvragen, mag dus geen beletsel zijn.”

Kosten van een WIA (IVA) aanvraag

Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is er ook financieel weinig beletsel het traject van de vervroegde WIA (IVA) aanvraag in te gaan. “Sterker nog, de werkgever is hierbij echt spekkoper,” meent Ed Spiering. “Niet alleen bespaart hij op loondoorbetaling, hij houdt ook de kosten voor allerlei re-integratietrajecten in zijn zak en loopt niet het risico op een loonsanctie van het UWV”.

“Als een de IVA-aanvraag wordt toegewezen na een bezwaarprocedure en het blijkt dat er nodeloze kosten zijn gemaakt, dan worden ook die terugbetaald door het UWV.”

Ook voor de werknemer zijn er meer financiële voordelen dan nadelen, bijvoorbeeld als blijkt dat er te lang een pensioenbijdrage is betaald en die moet worden teruggestort. Maar het belangrijkste voordeel is volgens Ed Spiering toch wel de zekerheid die een vervroegde IVA-uitkering oplevert.

Werk en vervoegde IVA-uitkering

Veel werknemers willen op een bepaald niveau blijven werken, willen verbonden blijven met hun beroep en collega’s en zijn ook bang voor een te groot en plots verlies aan inkomen. Het is dan goed om te weten dat het recht hebben op een IVA-uitkering, niet betekend dat je automatisch je baan verliest.

Tachtig procent inkomensverlies, betekent dat je mogelijk in aanmerking komt voor een IVA-uitkering en dat je daarnaast voor enkele uren kan aanblijven bij de werkgever. Tachtig procent arbeidsongeschiktheid, geeft immers twintig procent ruimte om betrokken te blijven bij het arbeidsproces. Pas echter niet zomaar je arbeidscontract aan, maar laat je goed adviseren om een ‘medische afzakker‘ te voorkomen en je werk, inkomen en uitkering goed op elkaar af te stemmen.

Als je sociale zekerheid goed en definitief is geregeld, kun je zonder zorgen en met een gerust geweten deeltijds aan het werk. Ook om te voorkomen dat je blijft aanmodderen is een vervroegde WIA (IVA) aanvraag dus een interessante optie.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie

UwVerzuimregisseur begeleidt chronisch progressief zieke werknemers en ondernemers met het behouden van werk, inzicht in netto besteedbaar (gezins)inkomen en het verkrijgen van een juiste uitkering. Dit doen ze als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

De professionals van UwVerzuimregisseur treden op als inhoudelijk expert, financieel planner, ervaringsdeskundige, vertrouwenspersoon en lotgenoten De professionals van UwVerzuimregisseur. begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, arbeidsdeskundig advies, lotgenoten ondersteuning, rechtsbijstand, coaching en workshops.


Onze opdrachtgevers

triangle-down