Van loonstrook naar WIA-uitkering

Werkwaarde podcast S3:E1 met Christel DekkerVan loonstrook naar WIA-uitkering

De loonstrook, de meeste werknemers hebben daar weinig interesse in. Ze kijken naar het verschil tussen hun bruto- en netto-inkomen en hebben feitelijk alleen oog voor dat bedrag helemaal onderaan de streep. Dat getuigt van veel vertrouwen in de administratieve vaardigheden van hun werkgever. In het overgrote deel van de gevallen is dat vertrouwen in de loonstrook ook terecht. Maar uitzonderingen bevestigen de regel, zeker bij doorwerken met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een vervroegde IVA-uitkering.

Tekst: Jeroen Kuypers

De werknemer denkt netto

De loonstrook wordt tegenwoordig niet meer in papieren vorm maar digitaal verstuurd. “Ook toen ze nog door de postbode werden bezorgd, wierpen de meeste werknemers er al niet meer dan een vluchtige blik op,” zegt Christel Dekker, financieel planner bij UwVerzuimregisseur. “De bank-app wordt vaker geraadpleegd dan de loonstrook. Weten dat je salaris binnen is geeft een goed gevoel. Als er dan toch naar details wordt gekeken, is dat meestal om te controleren of een extra bedrag, zoals een afgesproken kilometervergoeding of een zakenlunch, wel degelijk is gestort door de werkgever.”

Loon in natura

En toch is de salarisspecificatie een interessante bron van financiële informatie, meent Christel Dekker. Zo zorgt de eigen bijdrage pensioen ervoor dat het bedrag waarover de loonheffing voor de inkomstenbelasting wordt berekend, lager uitvalt. Omgekeerd telt de bijtelling van de leaseauto juist méé in het zogeheten Sociale Verzekeringsloon (sv-loon). De leaseauto is voor de fiscus immers loon in natura. Door dergelijke verschillen kunnen meevallers ontstaan wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt. In theorie zou iemand immers een bescheiden salaris kunnen verdienen maar wel een dure leaseauto kunnen rijden. Een WIA-uitkering komt hierdoor hoger uit.

Dit is geen misrekening, maar een meevaller en de loonstrook is correct opgesteld. Een loon- of salarisstrook die fouten bevat daarentegen, is weliswaar geen alledaagsheid, maar het bestaat. Ze ontstaan meestal in situaties volgens Christel Dekker, wanneer er combinaties van uitkeringen plaatsvinden.

“Soms kiest de werknemer ervoor dat de WIA-uitkering rechtstreeks aan hem wordt overgemaakt. Als de werkgever dan echter nog een loondoorbetalingsverplichting heeft, moet er verrekend worden. Met de verrekening van loon en uitkering kunnen er fouten ontstaan.”

Aanvullende WIA-verzekeringen

Vaak worden door de werkgever aanvullende verzekeringen afgesloten voor het geval dat werknemer er financieel te veel op achteruit gaat bij arbeidsongeschiktheid. Zo is er bijvoorbeeld een WGA-hiaatverzekering die het gat dekt dat ontstaan tussen het oude loon en de hoogte van de uitkering. Of een WIA-Excedentverzekering, voor de dekking van het loon boven het maximummaandloon van het UWV. Ook kan er een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd zijn. Een werknemer krijgt dan vanuit de pensioenuitvoerder een maandelijkse aanvulling. Inkomen bij arbeidsongeschiktheid is dan ook vaak complexer dan toen er nog volledig loon was.

Soms kiest de werknemer er voor dat dergelijke bedragen rechtstreeks aan hemzelf worden uitgekeerd. Bij de toekenning van de vervroegde IVA of bij het doorwerken met een WIA-uitkering ontstaat er dan een samenloop van loon en uitkering(en). Wanneer de werkgever niet precies weet wat er allemaal aan wie wordt uitgekeerd, kunnen er fouten ontstaan. Zulke fouten komen vroeg of laat echter boven water.

Op je salarisstrook zie je loonheffing staan. Je werkgever draagt loonheffing af naar de belastingdienst; het verschil tussen bruto en netto. Echter dit is niet persé het definitieve bedrag.

Loonheffing is een voorheffing. Met de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting worden eventuele fouten rechtgetrokken. Heb je te veel ontvangen, zal er alsnog moeten worden afgerekend.

Van loonstrook naar informatiestrook

De loonstrook is dus een echte informatiestrook. Er valt voor de werknemer zoveel meer aan af te lezen dan enkel dat bedrag dat aan het eind van de maand op de bankrekening wordt gestort. In zekere zin is de loonstrook een financiële momentopname waaruit kan worden opgemaakt wat het inkomen gaat worden bij langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wat dit betekent voor het netto besteedbaar (gezins)inkomen is specialistenwerk.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

UwVerzuimregisseur begeleidt chronisch-progressief zieke werknemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen we als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

Onze professionals treden op als inhoudelijk WIA-expert, financieel planner, ervaringsdeskundige en lotgenoten coach. We begrijpen waarmee een zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen we door persoonlijke en deskundige begeleiding, lotgenoten coaching, rechtsbijstand en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie


Onze opdrachtgevers

triangle-down