Bezwaar maken tegen besluit UWV

Werkwaarde podcast S3:E6 met Ed SpieringWaarom bezwaar indienen bij het UWV loont

Het UWV is over het algemeen goed georganiseerd in het verstrekken van Ziektewet- en WIA-uitkeringen, maar dat betekent niet dat er nooit iets misgaat. Integendeel zegt jurist Ed Spiering. Bij opvallend veel WIA-beschikkingen blijkt er ergens een fout in te zijn geslopen. Dat kan gaan van de juiste datum van de eerste ziekmelding tot de berekening van de waarde van de leaseauto voor het WIA-maandloon.

Bij het UWV bezwaar indienen is geen onbegonnen werk. Zowel de werknemer als de werkgever halen vaak hun gelijk met een bezwaarprocedure. Voor beiden heeft bezwaar indienen ook financieel zin, zelfs zonder rechtsbijstandsverzekering.

Bezwaar indienen bij het UWV kan binnen de vereiste zes weken na de beslissing op de WIA-aanvraag.
Tekst: Jeroen Kuypers

Kijk ook na toekenning van een WIA-uitkering kritisch de beslissing

Een beslissing van het UWV komt gewoonlijk via een brief. Als die aankondigt dat er een WIA-uitkering is toegekend, maakt die brief een einde aan een periode van onzekerheid en wordt de boodschap dus vaak met opluchting ontvangen. “Maar ik raad aan ze vervolgens opzij te leggen, er eens een nachtje over te slapen en de volgende morgen de beslissing op de WIA aanvraag onder een vergrootglas te leggen,” zegt Ed Spiering.

“Kijk eens kritisch naar alle onderdelen. Als de hoogte van de WIA-uitkering te veel afwijkt van wat de laatste loonstrook heeft voorspeld, moeten alle alarmbellen afgaan, maar ook in de andere beslisonderdelen kunnen afwijkingen zitten. Is de ingangsdatum wel correct? Is de duur van de WIA uitkering de juiste? Je mag er zeker niet zomaar van uitgaan dat alles klopt.”

Fouten in loongegevens kunnen doorwerken in de WIA-uitkering

Dat heeft niets te maken met kwade opzet, maar alles met de gegevens waarmee het UWV moet werken. Als bijvoorbeeld de loonadministratie of de arbodienst een fout heeft gemaakt ten tijde van de ziekmelding, dan werkt die fout door in het WIA-maandloon. Wat in eerste instantie slechts een typefout in een document is, kan uiteindelijk grote gevolgen hebben voor de hoogte van de WIA-uitkering en de ingangsdatum van de WGA of IVA-uitkering.

Het UWV kan dit soort fouten echter niet goed controleren. Daarvoor is de massaliteit van het aantal dossiers dat het moet verwerken veel te groot. En dus is dit de taak van de werknemer (en de werkgever) zelf. “Een zekere mate van wantrouwen koesteren is daarom gezond,” vindt Ed Spiering.

Dien je UWV bezwaar op tijd in

Als je het niet eens bent met het UWV, dien dan binnen de vereiste zes weken je bezwaarschrift in bij het UWV. “Ons bestuursrecht is hierop ingericht. De overheid bepaalt en ze handhaaft, maar in het bestuursrecht is ook rekening gehouden met het feit dat werknemers en werkgevers daardoor in het nadeel zijn tegenover diezelfde overheid. Als jij als werknemer een conflict hebt met je werkgever, dan zal die laatste zeker niet voorstellen hierover een hoorzitting te organiseren. De overheid doet dit wel. Dat is het verschil met het civiel recht.

Het enige waarmee je als bezwaarmaker rekening moet houden, is dat je tijdig alles op tafel brengt, niet op het laatste moment. Dat geldt dus ook bij het UWV. Als je de termijnen die het UWV voor bezwaar maken heeft voorgeschreven niet in acht neemt, dan heb je pech. Je gaat dan blijkbaar met de beschikking akkoord.”

Laat je niet ontmoedigen om te procederen tegen het UWV

Procederen tegen een landelijke overheidsdienst zoals het UWV, is dat geen onbegonnen werk? Een uitkeringsgerechtigde vanuit de WIA of Ziektewet heeft niet dezelfde financiële middelen als een overheidsdienst. Ed Spiering zegt daarover: “Zelfs als je géén rechtsbijstandsuitkering hebt, ben je aan het honorarium van een juridisch specialist én de procedure tussen de twee- en de drieduizend euro kwijt, hooguit.” Dat bedrag valt te overzien, maar bovendien is de schade die de fout je berokkent op termijn vaak vele malen hoger. Voor werkgevers geldt dat nog veel meer. De gevolgen van een fout kunnen in de tonnen lopen.” Laat je dus nooit tegenhouden door kostenoverwegingen, is het advies van Ed Spiering.

Investeren in een bezwaarprocedure met relatief kleine kosten kan resulteren in aanzienlijke voordelen. Voor zo’n grote organisatie als het UWV is het toegeven en rechtzetten van fouten bovendien nooit een kwestie van prestige. Zij weten dat fouten onvermijdelijk zijn in een grote organisatie waar veel mensen werken.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

UwVerzuimregisseur begeleidt chronisch progressief zieke werknemers en ondernemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen ze als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

De professionals van UwVerzuimregisseur treden op als inhoudelijk expert, financieel planner, ervaringsdeskundige, vertrouwenspersoon en lotgenoten ondersteuner. Zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, arbeidsdeskundig advies, lotgenoten ondersteuning, rechtsbijstand, coaching en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie


Onze opdrachtgevers

triangle-down