Valkuilen en aandachtspunten bij de WIA-aanvraag met Nicoline van Klaveren

PodcastVoorkom dat het UWV een beslissing neemt op onjuist of onvolledige informatie

Achtentachtig weken na de eerste ziekmelding begint de aanvraagprocedure bij het UWV voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat proces neemt meerdere weken/maanden in beslag, dit terwijl de stress en de onzekerheid over de uitkomst van de procedure al lang ervoor is begonnen.

Stress en ziekte gaan niet goed samen en verstoren een goed verloop van de WIA-keuring. Bovendien heeft de werknemer de eigen arbeidsongeschiktheid nog niet in alle gevallen volledig geaccepteerd. Dit heeft tot gevolg dat de zieke werknemer onbedoeld onjuiste of onvolledige informatie geeft tijdens het consult met de verzekeringsarts. Dat laatste is misschien de belangrijkste, maar lang niet de enige valkuil bij de WIA-aanvraag. In een boeiende podcast leggen Reinout Slee en Nicoline van Klaveren uit hoe deze kunnen worden omzeild.

De noodzakelijke nuance aanbrengen

De werknemer kan zó ziek zijn, dat soms al snel duidelijk is dat terugkeer in het arbeidsproces niet meer mogelijk is. Er bestaat dan een mogelijkheid voor een vervroegde WIA-uitkering. Maar ook dan loopt het traject via de bedrijfsarts, de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. “En ook dan geldt dat de werknemer een zekere rouwfase achter de rug moet hebben, en dus geaccepteerd hebben dat zijn arbeidzaam leven ingrijpend gaat veranderen,” stelt Reinout Slee. In dat opzicht is de vervroegde WIA-aanvraag vooral een verkorte versie van wat in de praktijk toch vaak een heel traject is.

Stress en onzekerheid over financiën

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering zegt weinig over iemands gezondheid, het zegt meer iets over de mate waarin betaalde arbeid kan worden verricht. “Je mag zelfs bijverdienen, maar veel werknemers die een WIA-aanvraag indienen weten dat niet. Ze zijn bezorgd over de financiële gevolgen van hun arbeidsongeschiktheid en vragen zich af of ze de studie van hun kinderen nog wel kunnen betalen en of ze in hun huis kunnen blijven wonen. Die onzekerheid leidt tot stress en die stress is op zijn beurt niet bevorderend voor het herstelproces. “Ze tast de cognitieve vermogens, zoals het concentratievermogen, aan,” zegt Reinout Slee, “en als je nog in een re-integratieproces zit, helpt dat natuurlijk niet om beter te presteren tijdens de werkzaamheden.”

Vals positief beeld

Is de aanvraag eenmaal in gang gezet en de werknemer opgeroepen voor een consult bij de verzekeringsarts, dan is die financiële onzekerheid een reden temeer zich optimaal voor te doen, zegt verzuimregisseur Nicoline van Klaveren. “De arts vraag bijvoorbeeld of de patiënt nog kan fietsen en die antwoordt volmondig ‘ja’. Wat er niet bij wordt verteld, is dat dit op een elektrische fiets gebeurt, dat de afstanden kort zijn en dat hij na het thuiskomen onmiddellijk op de bank kan gaan liggen om bij te komen. Als de arts niet doorvraagt naar de details, komt alleen in het rapport ’is in staat te fietsen’, zoals er misschien ook in komt te staan dat hij nog zelfstandig boodschappen doet en het huis schoonmaakt. Zo kan er een te rooskleurig beeld ontstaat. Daarom is het goed als er een begeleider bij het gesprek aanwezig is. Dat kan de partner zijn, maar beter is een professional die het systeem van het UWV kent en de taal spreekt. Deze kan de noodzakelijke nuance aanbrengen.”

Voorkom de noodzaak tot bezwaar maken

Een professionele begeleider helpt het proces te bewaken, in het belang van de werknemer maar ook in dat van de werkgever. De professional spreekt de taal van het UWV en kan voorkomen dat verkeerde conclusies worden getrokken. “De werkgever kan bijvoorbeeld in het kader van de re-integratie een functie hebben gecreëerd die bedoeld is om de werknemer toch ‘iets’ van werkzaamheden aan te bieden. Op termijn is die functie echter niet houdbaar. Het UWV kan dat anders interpreteren en die tijdelijke functie meenemen in zijn uiteindelijke beoordeling.” Professionals als Nicoline van Klaveren zijn gepokt en gemazeld in dit proces, weten uit ervaring hoe informatiestromen langs elkaar heen kunnen lopen en zijn daardoor in staat tijdig aan de alarmbel te trekken.

Bezwaar maken, herkeuringen aanvragen – het is allemaal mogelijk maar niet eenvoudig en zeker tijdrovend. Bovendien verhoogt het nog maar eens de stress. Daarom is het beter een WIA-aanvraag vanaf het begin met de juiste middelen en met reële verwachtingen in te zetten.

In deze podcast worden alle aspecten van de WIA-aanvraagprocedure gedetailleerd en met voorbeelden besproken. Alleen al het beluisteren ervan kan onduidelijkheid bij de werknemer wegnemen waardoor de onzekerheid en stress afneemt.

De Werkwaarde podcast is mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers.
UwVerzuimregisseur begeleidt chronisch zieke werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Multiple sclerosis, ALS, Alzheimer, COPD en Reuma. Zij treden op als inhoudelijk WIA-expert, vertrouwenspersoon, financieel adviseur, ervaringsdeskundige en lotgenoten coach. Zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen deze verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, lotgenoten coaching en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan op www.uwverzuimregisseur.nl voor meer informatie over de (financiële) gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid en persoonlijke begeleiding. Zij zorgen ervoor dat de zieke werknemer er nooit alleen voor staat.


triangle-down