Coaching en workshops

Leren van lotgenoten

Vanwege het chronisch progressieve karakter van uw aandoening ontstaat er nooit een stabiele eindsituatie. Heb je net alles geregeld, kun je weer opnieuw beginnen. UwVerzuimregisseur heeft eenvoudige oplossingen ontwikkeld die u kunnen helpen om te gaan met deze dynamiek en de regie over uw leven weer in eigen handen te nemen. Het coachingsprogramma en de workshops zijn ontwikkeld door lotgenoten. Altijd staat leren van elkaar centraal.Samen sterker

Uw vertrouwenspersoon (partner, goede vriend of anderszins) is tijdens alle workshops aanwezig. Wij zorgen ervoor dat er altijd een lotgenotencoach aanwezig is. De groepen bestaan maximaal uit 10 personen waarvan 5 deelnemers met ieder een vertrouwenspersoon.

 


Workshop ‘Time is always now’

Time is always now is een tweedaagse workshop die aaneengesloten plaatsvindt met een terugkomdag. Uw vertrouwenspersoon is daarbij aanwezig.

Dagdeel 1: Moeten, stoppen, willen en vervangen

We herformuleren al het negatieve van ‘ik moet’ naar het positieve ‘ik wil’. En zo verander je onduidelijke keuzes die je ‘moet’ naar concrete dingen die je ‘wil’. Doel is het omzetten van frustratie en onmacht in vertrouwen in jezelf zonder daarbij steeds uit te gaan van wat andere mensen zeggen.

Dagdeel 2: Waardevrij is waardevol

We brengen in kaart wat uw waarden zijn, in hoeverre ze onderdeel uitmaken van uw dagelijkse leven en of deze activiteiten u energie geven of kosten. Doel is te komen tot een, met uw partner afgestemd, waardepatroon vol activiteiten die u energie geven, los van wat uw omgeving van u verwacht.

Dagdeel 3: De kwaliteit van uw tijd

Veel progressief zieken hebben het gevoel dat de tijd door de vingers glipt. We gaan samen de uitdaging aan uw activiteiten en tijdsbesteding vorm te geven binnen de nieuwe grenzen die bepaald worden door uw chronische ziekte. Uw partner speelt daarbij een belangrijke rol. Niemand kan dit alleen. We nemen de uitkomsten van dagdeel 1 en 2 als uitgangspunt.

Dagdeel 4: Hoe je agenda werkt

Ons doel is het maken van een concrete agenda ingedeeld in blokken van 30 minuten, gevuld met concrete acties en taken die aansluiten op je waardeprofiel om zo te voorkomen dat bijvoorbeeld de afspraken met jezelf (of die met je familie of vrienden) erbij in schieten. Gebruik daarbij het kleurenschema van je waardeprofiel zodat je in één oogopslag kunt zien of je nog in de pas loopt met je eigen prioriteiten.

Terugkomdag: De onvermijdelijke dynamiek

Vanwege het chronisch progressieve karakter van de aandoening ontstaat er nooit een stabiele eindsituatie. Heb je net alles geregeld, kun je weer opnieuw beginnen. Hierdoor is dit geen eenmalige exercitie. Het is daarom de bedoeling dat deze methodiek jullie ook in de toekomst helpt. Wanneer de situatie veranderd is kunt je een individuele afspraak inplannen met een coach om de nieuwe situatie in kaart te brengen.

We herformuleren al het negatieve van ‘ik moet’ naar het positieve ‘ik wil’.


Coaching op maat

Het programma start met een kennismakingsintakegesprek van 1 uur gevolgd door tien tweewekelijkse coachegesprekken van 1,5 uur per gesprek aangevuld met praktijkopdrachten en reflectieverslagen. Indien nodig of gewenst kan er meer of minder ruimte tussen de sessies gepland worden. Het coachetraject zal naar verwachting in 6 à 8 maanden afgerond worden.

Fase 1: Exploratie

Het programma begint met in beeld brengen van de coachvraag en het analyseren van de klachten, bronnen en energielekken (wat verliest coachee?)

Fase 2: Herstel van energie en structuur

Het programma wordt vervolgd met vergroten van het gevoel van beheersbaarheid, het werken aan fysieke conditie en aan een dagstructuur (slaap, voeding, werk- en leefgewoonten)

Fase 3: Verdieping

In deze fase worden niet-effectieve denk- en gedragspatronen geïdentificeerd.

Fase 4: Actie

De eerste stappen op het pad van een waardevolle toekomst worden gezet met een continue borging van inzichten door het schrijven van reflectieverslagen en het uitvoeren van (praktijk)opdrachten.

 


Onze opdrachtgevers

triangle-down