Energiemanagement met een chronische aandoening

Werkwaarde podcast S3:E3 met Margriet Hekkert en Ronald de WeerdZorgvuldig omgaan met energie

Gezonde werknemers hebben het in overvloed en verspillen het naar hartenlust, maar chronisch-progressief zieke werknemers moeten er zorgvuldig mee omgaan. Als je energie beperkt is, hoe verdeel je dit verstandig over de dag? En hoe richt je een werkdag zodanig in, dat er ná het werk ook nog ‘puf’ overblijft voor het gezinsleven, sport en een hobby? In deze podcast komen twee ervaringsdeskundigen aan het woord over energiemanagement. Ze maken duidelijk dat het vinden van de juiste balans een constante aanpassing vraagt.

Tekst: Jeroen Kuypers

Overbelasting bij een chronisch-progressieve aandoening

Is het nuttig je agenda zo vol te zetten met taken en afspraken dat je overbelast raakt? Simpelweg om je eigen grenzen te kunnen aftasten? Ronald de Weerd meent van niet. Ten eerste moet je de overbelasting incasseren in de vorm van uitgeteld zijn, maar ten tweede is het een vorm van ontkenning. “Voor chronisch zieken is het in het begin moeilijk te erkennen dát ze over minder energie beschikken en dat die hoeveelheid in de loop der tijd alleen maar zal afnemen. Hoe eerder je tot dat besef komt, hoe makkelijker je het jezelf zult maken. Zoek dus ook die balans tussen werk en privé.

Anders gaan je huisgenoten ’s avonds tegen je zeggen: ‘Het is leuk dat je bij ons op de bank zit, maar het zou fijn zijn als je ook nog je ogen kan openhouden.’

Waar je weinig van hebt, wordt heel kostbaar

Energiemanagement is niet hetzelfde als de knop van de thermostaat vastzetten, het is meer een constant draaien daaraan. Planning van werkzaamheden is een belangrijk hulpmiddel, maar het risico van te veel afspraken en taken ligt voortdurend op de loer. “Je moet ook tussendoor kunnen aanpassen,” stelt Margriet Hekkert. “Daarom is thuiswerken zo’n pluspunt voor chronisch zieken. Het stelt je in staat even een half uurtje te gaan liggen en slapen, wat enorm verkwikkend werkt. Helaas zijn er maar heel weinig werkgevers die op kantoor de mogelijkheid bieden je op die manier even terug te trekken.” Het gevaar op een uitputtende werkdag is dus nooit denkbeeldig voor een chronisch zieke. Maar terwijl een gezonde collega misschien af en toe eens doodmoe thuiskomt, riskeert een zieke dit bijna dagelijks te doen. Energiemanagement moet dus niet enkel rekening houden met de vereisten van het werk, maar ook met het overlaten van een reserve voor de tijd daarna.

Vooruitzichten op iets plezierigs geven ook de chronisch zieke werknemer soms vleugels, zowel op het werk als in de privésfeer.

Energiemanagement is ook besluiten nemen

Gelukkig is er niet enkel ruimte voor tegenslagen. Vooruitzichten op iets plezierigs geven ook de chronisch zieke werknemer soms vleugels. Dat kan de afsluiting van een project op het werk zijn, de lancering van een nieuwe dienst of product, maar uiteraard ook een gebeurtenis in de privésfeer. “Ik ben ooit met mijn dochter gaan dauwtrappen op de wadden,” vertelt Margriet Hekkert. “Ik had er rekening mee gehouden dat ik de dag nadien volledig uitgeteld zou zijn, met al die modder waar ik doorheen moest banjeren, in werkelijkheid voelde ik me vrij fit.” Ronald de Weerd noemt de trouwdag van een dochter: op zo’n dag moét je over voldoende energie beschikken en doe je dat dan ook. Maar dergelijke dagen vormen de uitzondering en niet de regel. Belangrijker dan af en toe een dag energetisch te kunnen pieken is om de meeste dagen over voldoende energie te beschikken voor een zo normaal mogelijk leven, op en na het werk. Dat is een constante evenwichtsoefening waarbij het niet alleen gaat over het zuinig omgaan met energie, maar ook over keuzes maken waar de energie heen gaat.

Energie als kostbaar bezit!

Wat ooit zo overvloedig aanwezig was, is schaars geworden, en waar je weinig van hebt, wordt heel kostbaar. Des te meer wordt het van belang de energie op zo’n manier over de dag te verdelen dat je er in ieder geval optimaal profijt van hebt.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

UwVerzuimregisseur begeleidt chronisch-progressief zieke werknemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen ze als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

De professionals van UwVerzuimregisseur treden op als inhoudelijk WIA-expert, financieel planner, ervaringsdeskundige en lotgenoten coach. Zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, lotgenoten coaching, rechtsbijstand en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie


Onze opdrachtgevers

triangle-down