Inkomen bij arbeidsongeschiktheid en uitkering

Werkwaarde podcast S3:E10 met Christel DekkerInkomen bij arbeidsongeschiktheid en uitkering

Door arbeidsongeschiktheid en uitkering verandert het inkomen en de levensstijl van de getroffen werknemer en het gezin. Hoeveel besteedbaar inkomen er netto overblijft en hoe het financiële plaatje voor de komende jaren door de arbeidsongeschiktheid verandert, is niet eenvoudig te berekenen. De input komt namelijk niet alleen van de werkgever en het UWV, maar ook van de pensioenuitvoerder, aanvullende private inkomensverzekeraars en het inkomen van de partner. In deze podcast wordt gedetailleerd ingegaan op alles wat je moet weten over je inkomen bij arbeidsongeschiktheid en uitkering door Reinout Slee en Christel Dekker.

Gemoedsrust bij arbeidsongeschiktheid en uitkering

Geld maakt niet gelukkig, luidt het spreekwoord, maar het helpt wel om minder ongelukkig te worden. Bijna elke werknemer die geconfronteerd wordt met een chronische ziekte of aandoening vreest een financieel zwart gat. Dit kan gaan over de laatste loonstrook van de werkgever of de hoogte van de eerste WIA uitkering. Vooral wie nog studerende kinderen heeft of een hoge hypotheek, brengt heel wat nachten draaiend van de ene zij op de andere door. Soms zijn die zorgen terecht, soms zijn ze overtrokken. ‘De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest’. Vooral de onwetendheid over de exacte financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid en uitkering knaagt enorm aan de gemoedsrust van werknemers. “Het persoonlijk financieel plan dat ik voor een werknemer opstel leidt bijna altijd tot grote opluchting,” zegt Christel Dekker, financieel planner bij UwVerzuimregisseur. “Ook al is het vaak in principe slecht nieuws – want ik kom ze nooit vertellen dat ze de loterij hebben gewonnen – ze weten eindelijk waar ze aan toe zijn.”

“Het persoonlijk financieel plan brengt alle inkomsten en uitgaven van de werknemer en zijn of haar eventuele partner in beeld.”

Netto besteedbaar inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Christel Dekker gaat veel verder dan het simpele onderscheid bruto/netto bij arbeidsongeschiktheid en uitkering. Ze brengt alle inkomsten en uitgaven van de werknemer en zijn of haar eventuele partner in beeld. “Ik wil dus ook inzage in de belastingaangifte, in eventuele lijfrentes en andere pensioenplannen, in spaarrekeningen. Ik kijk naar de hypotheek, als die er is, maar ook naar de rente-afspraak. Als iemand nu nog 1,5% hypotheekrente betaalt, dan weet ik dat dit niet realistisch is en niet zal blijven duren. Maar ik breng ook de gezinsuitgaven in beeld: boodschappen, vakanties, bioscoop- en restaurantbezoek, kleding. Pas aan de hand van veel vragen en documenten kan ik een gedetailleerd persoonlijk financieel plan opstellen over het netto besteedbaar inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Die vragen hebben vooral betrekking op de lange termijn, op de wensen en mogelijkheden voor de toekomst. Ik heb het bijvoorbeeld meegemaakt dat de vrouw van een werknemer met de diagnose Parkinson zei dat ze minder wilde gaan werken. Haar man kreeg een operatie voor Deep Brain Stimulation (DBS) en zou daardoor naar verwachting een tijd beter functioneren. Die wilde ze benutten voor een reis en meer samenzijn. Ik heb toen drie scenario’s voor hen gemaakt: een waarin zij bleef werken, een waarin ze stopte en een waarin ze een beetje ging bijverdienen ter aanvulling op zijn IVA-uitkering.”

Inzicht met een persoonlijk financieel plan

Een persoonlijk financieel plan stelt de eigenaar ervan in staat keuzes te maken over werk, arbeidsongeschiktheid en uitkering. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs alleen maar een besparing te zijn, zegt Christel Dekker. “Ik heb een gezin gehad dat per se wilde blijven sparen voor later. Uit het plan bleek dat ze op een comfortabele manier konden blijven leven en toch nog driehonderd euro per maand sparen, zelfs mét een gereduceerd inkomen. Daar waren ze erg blij over. Hoeveel geld we nodig hebben, hoeveel we moeten overhouden als alle vaste lasten zijn betaald, verschilt van mens tot mens. Zelfs de concrete invulling van het begrip financiële onafhankelijkheid is voor iedereen anders, daar kun je geen cijfer op plakken.” Voor sommige is geld een doel op zich, maar voor het overgrote deel van de mensen is het een middel. Het persoonlijk financieel plan helpt niet alleen om de blik op geld helder te krijgen, maar het ook weer als een middel te zien, iets om je leven vorm mee te helpen geven en niet iets om ’s nachts van wakker te liggen.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en is een productie van Portretmakers

UwVerzuimregisseur begeleidt chronisch progressief zieke werknemers en ondernemers met het behouden van werk, geeft inzicht in netto besteedbaar (gezins)inkomen en het verkrijgen van een juiste uitkering. Dit doen ze als vertrouwenspersoon voor werknemers met chronisch-progressieve ziekten zoals  Parkinson, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie


Onze opdrachtgevers

triangle-down