De waarde van werk bij arbeidsongeschiktheid

Werkwaarde podcast S2:E4 met Theo van Neerven, Inge van de Waarsenburg en Reinout SleeDe stress uit de re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft ertoe geleid dat bij verzuimbegeleiding de focus steeds meer op procedures is gaan liggen en te weinig op mensen, vindt Reinout Slee, algemeen directeur van UwVerzuimregisseur en oprichter van Bureau Werkwaarde. “Het voorkomen van een loonsanctie lijkt belangrijker te zijn worden dan het bekijken van de realistische mogelijkheden van werk en inkomen richting de toekomst.

Veel werknemers die te horen hebben gekregen dat ze chronisch-progressief ziek zijn, ervaren dat ze door een re-integratieproces worden geduwd. Hierdoor komen er naast de chronische klachten vaak ook stressklachten bij. Tegen de tijd dat moet worden beoordeeld of de werknemer arbeidsongeschikt is, zit deze hierdoor met uitputtingsverschijnselen bij het UWV. Hierdoor kan de indruk worden gewekt dat er een kans is op verbetering. De stressklachten kunnen immers verdwijnen.” Hierdoor ontstaat er onzekerheid over werk en inkomen.

We wijzen niet naar de werkgevers, UWV of arbodienst met de beschuldigende vinger. Vaak is het ongemak en onwetendheid die hen in een passieve rol dwingen. Voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kan het lastig zijn om goed te beoordelen wat de mogelijkheden zijn als de zieke werknemer zich tijdens het spreekuur beter voordoet dan het werkelijk is. Door naast de werknemer plaats te nemen, zitten de begeleiders van UwVerzuimregisseur eigenlijk ook naast de werkgever. Ze halen de onzekerheid uit het proces, de stress uit de re-integratie en ondersteunen moeizame gesprekken.

Werk als identiteit

Wat is de waarde van werk bij arbeidsongeschiktheid? Werk is voor de een simpelweg een manier om geld te verdienen en voor de ander een deel van zijn of haar identiteit. We gooien als BV Nederland een indrukwekkende hoeveel kennis, ervaring en enthousiasme weg door in bepaalde beroepen werknemers met een chronische ziekte volledig op non-actief te zetten door onvoldoende rekening te houden met de waarde van werk.” Dat laatste hadden Theo van Neerven en Inge van de Waarsenburg ook al ontdekt. Met Uw Verzuimregisseur begeleiden zij deze groep werknemers met het doorlopen van het volledige verzuimproces en de WIA-aanvraag.

Je bent niet je uitkering

Werken is voor een progressief zieke werknemer niet vanzelfsprekend, het vraagt een continu proces van bijstellen. Een werknemer met Parkinson, Multiple Sclerose (MS) of ALS zal geleidelijk minder kunnen presteren en uiteindelijk afscheid moeten nemen van het werk. Tot dat onvermijdelijke moment kan in een aangepaste vorm mogelijk nog een waardevolle bijdrage worden geleverd aan het bedrijf of de maatschappij “Afgekeurd of niet, de waarde van werk blijft,” zo stelt Reinout Slee.

Praten uit eigen ervaring

“Soms heeft de werknemer zeven weken geleden al de diagnose gekregen en al die tijd nog niets gehoord van zijn werkgever,” zegt Inge van de Waarsenburg. ”‘Ben ik nu al afgeschreven?’ is zijn reactie dan. In werkelijkheid denken zijn baas en collega’s: ‘Hij heeft die vreselijke diagnose gehad, we zullen hem nu maar niet lastigvallen.’ “Precies daarom is het zo belangrijk dat Uw Verzuimregisseur de re-integratie begeleidt. “Ik ben ervaringsdeskundige, omdat ik zelf Parkinson heb,” legt Theo van Neerven uit. “Ik mag dingen zeggen die een ander niet mag zeggen. Werkgever en werknemer denken meestal dat hun geval uniek is, maar wij hebben al zoveel uitzonderingen begeleid dat we de regels erin hebben ontdekt en ze succesvol weten toe te passen.” Hierdoor hebben we al ruim honderd werknemers succesvol begeleid – en indirect dus ook bijna evenveel organisaties geholpen.

Parallelle arbeidsmarkt

Nederland kreunt onder een overdaad aan openstaande vacatures en tegelijk is er een bijna parallel werknemersbestand dat werkloos thuis zit, afgekeurd. Een deel van deze werknemers had graag willen blijven werken, maar hun chronische ziekte heeft dat verhinderd. Was dat onontkoombaar? Uw Verzuimregisseur en Bureau Werkwaarde vinden van niet en hebben elk één deel van een oplossing ontwikkeld om deze groep structureel te voorzien van inkomen en deels aan het werk te houden waar dit mogelijk is. Onlangs hebben ze daarvoor de handen ineengeslagen.

Door de ruime ervaring van Uw Verzuimregisseur te combineren met de expertise van Bureau Werkwaarde ontstaat een nieuwe, positieve dynamiek. In deze podcast, waarin Reinout Slee nu eens geen interviewer maar zelf een van de geïnterviewde is, leggen de drie uit hoe ze die dynamiek denken te gaan vormgeven.

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

Vanuit UwVerzuimregisseur begeleiden we chronisch-progressief zieke werknemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen we als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multiple Sclerosis (MS), ALS, Alzheimer, COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

Onze professionals treden op als inhoudelijk WIA-expert, financieel planner, ervaringsdeskundige en lotgenoten coach. We begrijpen waarmee een zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen we door persoonlijke en deskundige begeleiding, lotgenoten coaching, rechtsbijstand en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie.


Onze opdrachtgevers

triangle-down