Van uitkering naar zingeving

Werkwaarde podcast S3:E2 met Nathalie Sulman van JobOnMeer uit jezelf willen halen, maar hoe dan?

Veel werknemers zien hun carrière op een bepaald moment vastlopen. De oorzaak kan ziekte zijn, een ontslag maar ook een onbestemd gevoel zo niet verder te kunnen. Een omschakeling maken naar passend werk, is dan niet altijd vanzelfsprekend. Voor iedereen die een volgende stap in de loopbaan wil zetten bestaat Stichting JobOn, een organisatie dat niet alleen advies en begeleiding biedt, maar ook ruimte om tot bezinning te komen en ontmoetingen regelt met gelijkgezinden. Die laatste kunnen zowel ergens in de regio als online plaatsvinden. Van uitkering naar zingeving.

Tekst: Jeroen Kuypers

“Het eerste dat werknemers kwijtraken bij ontslag is de informele ontmoetingsplek bij de koffieautomaat op het bedrijf. Dat is dan ook de eerste plek die wij online voor hen hebben gecreëerd, zegt loopbaanregisseur Natalie Sulman.”

De arbeidsmarkt is krap en dat zal voorlopig niet veranderen. De reden daarvoor is even eenvoudig als dwingend: door de vergrijzing krimpt de beroepsbevolking en blijft de vraag naar arbeidskrachten structureel groter dan het aanbod. Dat is een doorslaggevend argument om de arbeidsreserve van uitkeringsgerechtigden en arbeidsongeschikte met een WW, WAO, WIA of Wajong uitkering niet onbenut te laten.

Thuiszitten met een WGA of IVA uitkering?

Arbeidsongeschikte werknemers die chronisch ziek thuis zitten, met een WGA of IVA uitkering, opnieuw een plek geven in het arbeidsproces blijkt niet gemakkelijk. In de praktijk is er regelmatig een mismatch tussen de kwalificaties van werkzoekenden enerzijds en de eisen van werkgevers anderzijds. De noodzaak tot het vinden van nieuw personeel is soms echter zo hoog, dat ontbrekende diploma’s en werkervaring niet langer een struikelblok blijken.

Lotgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt

“Veel werkgevers zijn onvoldoende op de hoogte van de vele regelingen die er bestaan om mensen met een WAO, WIA, WW of Wajong uitkering in dienst te helpen nemen,” zegt Natalie Sulman. “Aan de ene kant snap ik dat wel. Als ik zie hoeveel moeite ik zelf moet doen om alle vernieuwingen bij het UWV en het Werkbedrijf bij te houden – en ik heb dan nog wel een achtergrond als juridisch medewerker in het arbeidsrecht. Aan de andere kant maakt het internet dit een heel stuk makkelijker en is het ook een kwestie van iets meer wilskracht bij de werkgever.” Ook veel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt zien door de bomen het bos niet meer. Ze willen nog werken, maar waar dan? Ze weten dat ze meer uit zichzelf kunnen halen, maar hoe dan?

Het gevaar bestaat dat arbeidsongeschikte werknemers met een WGA of IVA-uitkering in rondjes gaan draaien omdat ze er grotendeels alleen voor staan. Het is niet fout even in het dal te blijven waarin je terechtgekomen bent om daarna des te beter te weten wat je met de rest van je leven wilt. Om jezelf opnieuw uit te vinden is hulp nodig. JobOn helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met de volgende stap in hun loopbaan. Zij kunnen de werkzoekende verder helpen door hen in contact te brengen met begeleiders en andere werkzoekenden die in een vergelijkbare situatie zitten.

”Met de Werkbezoekdag kan een werkzoekende kennismaken met bedrijven binnen een branche waarin hij of zij niet werkzaam is of was.”

Een ander perspectief voor werkzoekenden

Een grootschalig en succesvol event is de Nationale Werkbezoekdag. De Werkbezoekdag is in 2013 bedacht door Prof. dr. Ton Wilthagen als lokale initiatief. JobOn heeft zijn concept opgepakt en is sinds 2017 de landelijke aanjager van de (Nationale) Werkbezoekdag. Dit jaar vindt het event plaats op 15 november 2023. Talloze bedrijven en professionals stellen die dag hun deuren open en ontvangen werkzoekenden die meer over een bepaalde branche willen weten. Verder draait het deze dag vooral om netwerken.

Het idee erachter is de werkzoekende te laten kennismaken met een branche waarin hij of zij niet werkzaam is of was. Is dit iets voor mij? En zo ja, wat moet ik er dan voor doen om hier te kunnen werken?

Van uitkering naar zingeving

In de praktijk blijken deze bezoeken de mindset van werkzoekenden positief te kunnen veranderen. Er wordt een ander perspectief geboden, een gedachtegang in werking gezet die kan leiden tot een verrassend eindresultaat. Verrassend, zoals het traject dat Natalie Sulman zelf doorliep sinds ze een Wajong uitkering kreeg. “Ik heb altijd gedacht dat ik mijn plek wel zou verdienen als ik maar studeerde en de diploma’s op elkaar bleef stapelen. Ik had het mis. Nu ben ik zelfstandig ondernemer en heb ik afscheid genomen van mijn Wajong-uitkering, zoals ik in 2019 al afscheid heb genomen van de status van chronisch zieke.”

Natalie Sulman is als projectcoördinator van de online community Beschikb@@r (voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren) binnen JobOn en vorig jaar als projectmanager van de Nationale Werkbezoekdag een lichtend voorbeeld voor anderen. Waar een wil is, is nog niet direct een weg, maar het helpt wel om die uiteindelijk te vinden.

Ga voor meer informatie naar www.werkbezoekdag.nl

De Werkwaarde podcast wordt mogelijk gemaakt door UwVerzuimregisseur en de Portretmakers

UwVerzuimregisseur begeleidt chronisch-progressief zieke werknemers met het behouden van werk en het verkrijgen van een uitkering. Dit doen ze als vertrouwenspersoon voor werknemers met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerosis (MS), Alzheimer, ALS (amyotrofische laterale sclerose), COPD, Huntington, Ehlers-Danlos syndromen (EDS) en Reuma.

De professionals van UwVerzuimregisseur treden op als vertrouwenspersoon, inhoudelijk WIA-expert, financieel planner, ervaringsdeskundige en lotgenotencoach. Zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen hem of haar verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, lotgenoten coaching, rechtsbijstand en workshops.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan of bel naar 076-20 45 444 voor meer informatie.


Onze opdrachtgevers

triangle-down