Voor wie?Veelgestelde vragen

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik uit dienst ga?

Na 104 weken ziekteverzuim mag je werkgever je ontslaan op grond van arbeidsongeschiktheid. Ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Weet dat je werkgever kan hiervoor een compensatie kan aanvragen bij het UWV.

Hoe beoordeelt het UWV of ik een WGA of IVA-uitkering krijg?

In 2006 is de WAO vervangen door de WIA. Het uitgangspunt van de WIA is werken naar vermogen. Het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wél kan als het om werken gaat.

Na 2 jaar ziekte volgt een beoordeling door het UWV. Het UWV bekijkt welke beperkingen iemand heeft en bepaalt vervolgens wat iemand daarmee nog kan verdienen. Ze zoeken naar theoretische functies die passen bij de beperkingen. Opleiding en ervaring zijn daarbij niet relevant. Wat iemand met deze theoretische functie kan verdienen noemen ze de resterende verdiencapaciteit. De mate van arbeids(on)geschiktheid wordt bepaald aan de hand van deze resterende verdiencapaciteit.

Er zijn vier verschillende uitkomsten mogelijk:

  • Als het UWV vindt dat je in staat bent om 65% of meer van je oude loon nog te verdienen, ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt. Je ontvangt dan geen WIA-uitkering.
  • Is je loonverlies meer dan 35% maar minder dan 80%? Dan ontvang je een WGA-uitkering.
  • Is je loonverlies meer dan 80% maar bestaat er een kans dat je in de toekomst nog (gedeeltelijk) kunt herstellen? Ook dan wordt er een WGA-uitkering toegekend.
  • Als je meer dan 80% loonverlies hebt en er is geen of een zeer geringe kans op herstel, dan ontvang je een IVA-uitkering. Je bent dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

Het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit is het loonverlies. Dit bepaalt de mate van arbeids(on)geschiktheid.

WIA rekenvoorbeeld

Stel: je verdient op dit moment € 3.000 bruto per maand. En stel dat het UWV bepaalt dat je met je beperkingen nog € 1.500 kunt verdienen. Het nieuwe loon wordt gedeeld door het oude loon en vermenigvuldigd met 100. (3.000 gedeeld door 1.500 = 0,5 x 100 = 50. Je bent dan voor 50% arbeidsongeschikt.

Hoe maak ik bespreekbaar dat ik UwVerzuimregisseur wil inschakelen?

We gaan samen met jou een plan maken, dat precies aansluit bij wat je nodig hebt. Vervolgens gaan we goed voorbereid het gesprek aan met je werkgever om financiering te vragen voor ons plan.

Ik ben er nog niet aan toe om te stoppen met werken. Wat moet ik doen?

Uiteindelijk bent jij degene die het moment beslist waarop je wilt stoppen met werken. In onze begeleiding kunnen we je hierop voorbereiden en op basis van gesprekken helpen om het juiste moment te kiezen.
Nadeel van (te) laat stoppen is dat je werkgever al veel aanpassingen heeft gedaan, of je een andere passende functie binnen het bedrijf heeft aangeboden. Het wordt dan moeilijker om het gesprek aan te gaan met je werkgever. Door blijven werken in passende arbeid na 104 weken gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan ook financiële gevolgen hebben. Laat je dus goed adviseren door een deskundige.

Onze opdrachtgevers

triangle-down