De Werkwaarde Podcast

Wat werk belangrijk maakt stopt niet bij verzuim en arbeidsongeschiktheidBlijven werken met Parkinson. Werkwaarde podcast met Annelien Oosterbaan en Wendy Lugthart

Blijven werken met Parkinson

Parkinson is een chronisch-progressieve aandoening Hoe traag de aandoening zich ook ontwikkelt, de symptomen van parkinson verminderen niet, maar verergeren totdat werken uiteindelijk onmogelijk wordt. Tot het zover is, kan er echter nog heel wat werk worden verzet. Zingeving en werkplezier blijkt hierbij een belangrijk effect te hebben op de productiviteit en de duurzame inzetbaarheid. […]

LEES VERDER

Ondernemerschap vanuit een WIA-uitkering. Werkwaarde podcast met Luc Vermeulen, Ed Spiering en Reinout Slee

Ondernemerschap vanuit een WIA-uitkering

Ondernemen om de beperkingen heen Ruim een miljoen Nederlanders verdienen hun geld als ondernemer. Toch is de begeleiding van arbeidsongeschikten met een WIA of WGA-uitkering vooral gericht op een vervolgcarrière als werknemer. Het zelfstandig ondernemerschap komt nauwelijks in beeld volgens Ed Spiering, advocaat sociale zekerheid, en businesscoach Luc Vermeulen. Er bestaat bij het UWV geen […]

LEES VERDER

Bijverdienen met een WGA of IVA-uitkering. Werkwaarde podcast met Jacco Los, Ed Spiering en Reinout Slee

Bijverdienen met een WGA of IVA-uitkering

Werken naast een WIA-uitkering loont Werkgevers zijn zich veel te weinig bewust van de financiële voordelen die het in dienst houden (of nemen) van een arbeidsongeschikte werknemer oplevert. Een aanzienlijke premieverhoging die hoger is dan de uitkering van de (ex)werknemer, wordt vaak over het hoofd gezien. De gewoonte om “afgekeurde” werknemers naar de uitgang te […]

LEES VERDER

Aandachtspunten bij de WIA-aanvraag. Werkwaarde podcast met Nicoline van Klaveren en Reinout Slee

Valkuilen en aandachtspunten bij de WIA-aanvraag

Voorkom dat het UWV een beslissing neemt op onjuist of onvolledige informatie Achtentachtig weken na de eerste ziekmelding begint de aanvraagprocedure bij het UWV voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De WIA-aanvraag. Dat proces neemt meerdere weken/maanden in beslag, dit terwijl de stress en de onzekerheid over de uitkomst van de procedure al lang ervoor is begonnen. Stress […]

LEES VERDER

De waarde van werk. Werkwaarde podcast met Theo van Neerven, Inge van de Waarsenburg en Reinout Slee

De waarde van werk bij arbeidsongeschiktheid

De stress uit de re-integratie De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft ertoe geleid dat bij verzuimbegeleiding de focus steeds meer op procedures is gaan liggen en te weinig op mensen, vindt Reinout Slee, algemeen directeur van UwVerzuimregisseur en oprichter van Bureau Werkwaarde. “Het voorkomen van een loonsanctie lijkt belangrijker te zijn worden dan het bekijken […]

LEES VERDER

De zieke mantelzorger. Werkwaarde podcast met Natalia Vermeulen en Alexander van der Graaff

De zieke mantelzorger bij langdurig verzuim

De zieke mantelzorger Nederland kent vijf miljoen mantelzorgers. Zij hebben het de BV Nederland mogelijk gemaakt om drastisch te bezuinigen op de zorg en een participatiesamenleving op te bouwen. Jammer genoeg betalen velen daar een hoge tol voor. De mantelzorger moet zich vaak ziekmelden terwijl hij of zij niet zelf ziek is en heeft er, […]

LEES VERDER

Werkwaarde podcast met Theo van Neerven en Reinout Slee. Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?

Chronisch progressief ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?

Werk en een chronisch-progressieve ziekte Chronisch progressief ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu? Vaak gaat aan een diagnose van een chronisch zieke medewerker een lange periode vooraf waarin de medewerker steeds meer sociale activiteiten opoffert om te kunnen blijven werken. Het werk wordt na het stellen van de diagnose nóg belangrijker, uit financieel oogpunt maar zeker […]

LEES VERDER

Onze opdrachtgevers

triangle-down